Apraksts

NOSAUKUMS Pirmie soļi komercdarbībā : SIA vai IK: dabības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Lietišķās informācijas dienests
2010
APJOMS - 116 lpp. : grafiki, tab.
BIBLIOGRĀFIJA Ietver bibliogrāfiju nodaļu beigās
ISBN 9789984826752
UDK INDEKSS 658

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


GRĀMATAS SATURS:
1. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS TIESISKAIS PAMATS
1.1. Uzņēmējdarbības formas izvēle
1.2. Komersanta tiesiskais statuss un reģistrēšana Komercreģistrā
1.3. Reģistrēšanās kārtība VID
1.4. Saimnieciskās darbības pārtraukšana vai izbeigšana
2. GRĀMATVEDĪBA JAUNĀ UZŅĒMUMĀ
2.1. Grāmatvedības darba organizēšana
2.2. Darījumus apliecinošie dokumenti
2.3. Grāmatvedības reģistri
2.4. Grāmatvedības pārskati
2.5. Grāmatvedības uzskaites objekti
2.6. Saimnieciskajā darbībā izmantoto pamatlīdzekļu uzskaite
3. NODOKĻU APRĒĶINĀŠANAS, MAKSĀŠANAS UN DEKLARĒŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Nodokļu veidi, nodokļu maksātāja pienākumi un tiesības
3.2. Nodokļu samaksas termiņš un tā pagarināšana
3.3. Nodokļu aprēķinu precizēšana
3.4. Elektroniskā deklarēšana
3.5. Skaidras naudas darījumu deklarēšana
3.6. VID pārbaužu veidi
3.7. VID lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
4. PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS
4.1. Reģistrēšanās par PVN maksātāju
4.2. PVN likmes
4.3. PVN aprēķins
4.4. PVN priekšnodoklis un maksājumi budžetā
4.5. PVN uzskaites princips
4.6. PVN taksācijas periods un deklarācijas
4.7. PVN pārmaksa un tās atgūšana
5. DARBA SAMAKSA UN CITAS IZMAKSAS FIZISKAJĀM PERSONĀM
5.1. Darba līgums un darba samaksa
5.2. Sociāli apdrošināmo personu reģistrācija
5.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
5.4. Algas nodoklis
5.5. Riska nodeva
5.6. Darba samaksas dokumenti, reģistri un pārskati
5.7. Vieglo automobiļu izmantošana darbinieku personīgajām vajadzībām
5.8. Ar darba attiecībām nesaistītas izmaksas fiziskajām personām
6. IENĀKUMA NODOKLIS
6.1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana un atspoguļošana pārskatos
6.2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumi
6.3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības
6.4. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins nodokļu vajadzībām
7. PĀRĒJIE NODOKĻI
1. pielikums
SIA un IK reģistrācijas būtiskākās atšķirības
2. pielikums
SIA un IK likvidācijas būtiskākās atšķirības
3. pielikums
Ko un kad komersantam nepieciešams reģistrēt VID savas darbības sākuma posmā
4. pielikums
SIA un IK grāmatvedības un nodokļu būtiskākās atšķirības
5. pielikums
SIA «Komersants» nodokļu un informatīvās deklarācijas, tās reglamentējošie MK noteikumi
6. pielikums
SIA «Komersants» nodokļu maksāšanas termiņi
7. pielikums
SIA «Komersants» nodokļu uzskaites kontu korespondence

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites