Apraksts

NOSAUKUMS Makroekonomika / Maija Šenfelde.
IZDEVUMS 3. izd.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
RTU izdevniecība
2009
APJOMS 241 lpp.
ISBN 9789984323282
UDK INDEKSS 330.101.541

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Mācību grāmata paredzēta studeniem patstāvīgam darbam.

  Priekšvārds
3
1.temats. Makroekonomikas būtība, tās metodoloģija un mērķi
5
2. temats. Makroekonomikas pamatrādītāji
19
3. temats. Makroekonomiskais līdzsvars
49
4. temats. Inflācija un bezdarbs
87
5. temats. Fiskālā politika un ekonomikas valsts regulēšana
114
6. temats. Nauda, banku darbība un monetārā politika
145
7. temats. IS-LM modelis
175
8. temats. Starptautiskās ekonomiskās attiecības
186  Testu un uzdevumu atbildes
226

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites