Apraksts

NOSAUKUMS Modernās starptautiskās tiesības / Aivars Fogels.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Zvaigzne ABC
2009
APJOMS 294 lpp.
ISBN 9789984401928
UDK INDEKSS 341

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmata „Modernās starptautiskās tiesības” noderēs ikvienam, kurš studē tieslietas, ekonomiku, cilvēktiesības, starptautiskās publiskās tiesības vai veic pētījumus starptautisko tiesību jomā. Tā būs neaizvietojama gan studentiem un doktorantiem, gan tiem, kas vēlas izprast starptautiskās tiesības Latvijas starptautisko tiesisko saistību izpildē. Tāpat šī grāmata ļaus labāk izprast Latvijas attiecības ar citiem starptautiskās kopienas dalībniekiem.
Šajā grāmatā iztirzātas tādas tēmas kā moderno starptautisko tiesību daba un principi, tiesību pēctecības aspekti un starptautiskās līgumtiesības, kā arī starptautiskās krimināltiesības, jūras, gaisa, kosmosa, diplomātiskās un konsulārās tiesības, cilvēktiesības, starptautisko organizāciju tiesības un strīdu noregulēšanas tiesiskie līdzekļi, un citi būtiski starptautisko tiesību jautājumi.
Monogrāfijas "Modernās starptautiskās tiesības" autors Aivars Fogels ir profesors, tiesību zinātņu doktors un Apvienoto Nāciju Latvijas Asociācijas (ANA-LATVIA) prezidents. Aivars Fogels ir līdzautors 1981. gadā iznākušajai pirmajai starptautisko publisko tiesību grāmatai latviešu valodā „Starptautiskās tiesības”, kā arī autors daudzām zinātniskām publikācijām par starptautiskajām publiskajām tiesībām, starptautiskajām cilvēktiesībām un aktuāliem Eiropas Savienības tiesību jautājumiem.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites