Apraksts

NOSAUKUMS Franšīze teorijā un praksē : komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri / Viktorija Jarkina.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Vēstnesis
2009
APJOMS 216 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Ietver bibliogr. (208.-216. lpp.)
PIEZĪMES "Eversheds Bitāns" -- Uz vāka.
ISBN 9789984840086
UDK INDEKSS 347.4

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Franšīze teorijā un praksē. Komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri. Ar 2010.gada 1.janvāri stājas spēkā Komerclikuma D daļa "Komercdarījumi", kurā līdztekus citiem komercdarījumiem regulēts arī franšīzes līgums. Tādēļ jo īpaši nozīmīga un aktuāla ir Viktorijas Jarkinas grāmata, kurā autore analizē franšīzi kā tiesību kopumu, kuru franšīzes devējs par atlīdzību piešķir franšīzes ņēmējam. Grāmatā detalizēti izvērtēts franšīzes regulējums ne tikai Eiropas Savienības tiesībās, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīs, Ziemeļamerikā un citviet pasaulē. Autore aplūko franšīzes līgumu, kas ir franšīzes dibināšanas tiesiskais pamats, analizē franšīzes līguma vietu civiltiesisko līgumu sistēmā, vērtē praksē sastopamos franšīzes līguma veidus, izsmeļoši apraksta franšīzes līguma dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī komentē franšīzes līguma normatīvo regulējumu Komerclikumā. Monogrāfija domāta tiesību zinātņu bakalaura, maģistra un doktora programmu studentiem, tiesnešiem, advokātiem, praktizējošiem juristiem un komersantiem, kā arī ikvienam citam interesentam.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites