Apraksts

NOSAUKUMS Kā vadīt projektu : Zelta padomi veiksmīgai projektu vadīšanai / Trevors L. Jangs; no angļu val. tulk.: Signe Skujeniece ; red. Magda Riekstiņa ; Aigara Truhina vāka dizains.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Zvaigzne ABC
2009
APJOMS - 152 lpp. : sh.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 152. lpp.
PIEZĪMES Successful Project Management
ISBN 9789934002328
UDK INDEKSS 658

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Šī grāmata jums palīdzēs
* apgūt pārbaudītas projekta vadīšanas metodes;
* attīstīt projekta izstrādē, īstenošanā un vēlamā rezultāta nodrošināšanā vajadzīgas prasmes;
* iemācīties riska prognozēšanu un menedžmentu.
Projektu vadīšanas prasme mūsdienās ir nepieciešama visu nozaru uzņēmumos, iestādēs un organizācijās. Projekta vadītāja galvenais stratēģiskais uzdevums ir nodrošināt līdzsvaru starp klientu prasībām, projekta īstenošanas gaitu, komandas darba ritmu un uzņēmuma vidi – un tas ir liels izaicinājums gan laika plānošanas, gan prioritāšu izvirzīšanas jomās.
Trevora L. Janga grāmata Kā vadīt projektu palīdzēs apgūt prasmi radīt šo līdzsvaru un profesionāli veiksmīgi vadīt projektu. Grāmatā jūs iepazīsieties ar praktiskām un darbā pārbaudītām metodēm projekta vadībā un arī uzzināsiet par:
• projekta ieceri;
• projektā iesaistīto personu vadīšanu;
• projekta plānošanu;
• projekta īstenošanas uzsākšanu un gaitu;
• riska menedžmentu;
• projekta noslēgumu un izvērtēšanu.
Projekta vadītājam darbā palīdzēs arī grāmatā ievietotie veicamo darbu pārbaudes saraksti un īpaši akcentētie svarīgie atgādinājumi.
Trevors L. Jangs ir strādājis par vecāko konsultantu Industrial Society, kur ir izveidojis un īstenojis divus apmācības kursus projektu vadīšanas metodikā. Patlaban T. L. Jangs darbojas kā neatkarīgs konsultants. Viņš ir arī grāmatas “Projektu vadīšanas rokasgrāmata” ( The Hanbook of Project Management) autors.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites