Apraksts

NOSAUKUMS Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā : [rakstu krāj.] / Stratēģiskās analīzes komisija ; zin. red. un priekšv. aut. Pēteris Zvidriņš ; red. Aivars Kļaviņš ; Kristīnes Plūksnas vāka dizains.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Zinātne
2007
APJOMS - 213 lpp. : diagr., tab., kartes.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr. rakstu beigās.
PIEZĪMES Par aut.: [209.]-213. lpp.
ISBN 9789984808192
UDK INDEKSS 314

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Publikācijā ir ietverti dažādu nozaru speciālistu - demogrāfu, statistiķu, politologu, sociologu, ģeogrāfu, epidemiologu - raksti par paaudžu nomaiņas un migrācijas aktuāliem jautājumiem Latvijā.

Vairāki krājuma raksti skar iedzīvotāju attīstības kvalitatīvos aspektus (veselību, dzīvotspēju u.c.). Pirmo reizi demogrāfiskās situācijas raksturošanai akcentēti izvēlēts reģionālais skatījums par sešiem LR statistikas reģioniem.

Mūsdienās Eiropā un Latvijā aktuāls ir iedzīvotāju novecošanās jautājums. Pētniecībā visai svarīgi ir noskaidrot šīs parādības cēloņus un sekas. Latvijā joprojām attīstās depopulācijas process, tādēļ nozīmīgi ir padziļināti pētīt laulātības, dzimstības un mirstības procesus. Šiem jautājumiem veltīti vairāki krājuma raksti.

Pēc iestāšanās ES pastiprinājās emigrācijas plūsmas, sekmējot iedzīvotāju kopskaita sistemātisku samazināšanos. Jau šodien vairākās profesiju grupās un pat nozarēs trūkst strādājošo. Darbaspēka deficīts var bremzēt mūsu dzīves līmeņa kāpumu. Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par imigrantu uzņemšanu un viesstrādnieku piesaistīšanu. Tāpat kā iepriekšējos divos demogrāfiskajai tematikai veltītajos SAK rakstu krājumos arī šajā sniegts ieskats valsts demogrāfiskās nākotnes redzējumos.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites