Apraksts

NOSAUKUMS Darbaspēka profesionālā mobilitāte / Autoru kolektīvs ; Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma "Darba tirgus pētījumi" ; Projekts "Labklājības ministrijas pētījumi".
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Universitāte
2007
APJOMS XI, 219 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 158.-160. lpp.
ISBN 9789984993027
UDK INDEKSS 331.5

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 331.5 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Darbaspēka profesionālā mobilitāte ir svarīgs nosacījums darba tirgus līdzsvarošanai. Īpašu nozīmi tā iegūst līdz ar pāreju uz zināšanām balstītu ekonomiku. Tādējādi ir nepieciešams veikt darbaspēka profesionālās mobilitātes izpēti.

Pētījuma mērķis ir radīt analītisko bāzi un sniegt papildus informāciju adekvāta darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma noteikšanai.. Lai to īstenotu, tika izvirzīti uzdevumi: noskaidrot reālo situāciju profesionālās mobilitātes jomā un identificēt galvenos to ietekmējošos faktorus, kā arī sniegt vispusīgas rekomendācijas tās veicināšanai. Pētījumā izmantotas ekspertu interviju analīzes, kvantitatīvo aptauju, līdzšinējo pētījumu rezultātu analīzes, kā arī nozares politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu analīzes metodes.

Lai vairotu profesionālo mobilitāti, jāstimulē izglītības atbilstība darba tirgus prasībām, mūžizglītības attīstība, jo īpaši koncentrējoties uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, jāveicina reģionālā attīstība, kā arī jāveicina t.s. „problēmgrupu” iesaistīšana darba tirgū.

Atslēgas vārdi: darba tirgus, profesionālā mobilitāte, izejošā profesionālā mobilitāte, ienākošā profesionālā mobilitāte.

Darbaspēka profesionālā mobilitāte ir svarīgs nosacījums darba tirgus līdzsvarošanai. Īpašu nozīmi tā iegūst līdz ar pāreju uz zināšanām balstītu ekonomiku. Tādējādi ir nepieciešams veikt darbaspēka profesionālās mobilitātes izpēti.

Pētījuma mērķis ir radīt analītisko bāzi un sniegt papildus informāciju adekvāta darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma noteikšanai.. Lai to īstenotu, tika izvirzīti uzdevumi: noskaidrot reālo situāciju profesionālās mobilitātes jomā un identificēt galvenos to ietekmējošos faktorus, kā arī sniegt vispusīgas rekomendācijas tās veicināšanai. Pētījumā izmantotas ekspertu interviju analīzes, kvantitatīvo aptauju, līdzšinējo pētījumu rezultātu analīzes, kā arī nozares politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu analīzes metodes.

Lai vairotu profesionālo mobilitāti, jāstimulē izglītības atbilstība darba tirgus prasībām, mūžizglītības attīstība, jo īpaši koncentrējoties uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, jāveicina reģionālā attīstība, kā arī jāveicina t.s. „problēmgrupu” iesaistīšana darba tirgū.

Atslēgas vārdi: darba tirgus, profesionālā mobilitāte, izejošā profesionālā mobilitāte, ienākošā profesionālā mobilitāte.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites