Apraksts

NOSAUKUMS Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze / Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma "Darba tirgus pētījumi" ; Projekts "Labklājības ministrijas pētījumi".
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Universitāte
2007
APJOMS XII, 175 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 121.-123. lpp.
ISBN 9789984993058
UDK INDEKSS 331.5

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 331.5 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Latvijas Republikā šobrīd nepastāv vienota un koordinēta vidēja termiņa un ilgtermiņa darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšanas sistēma, uz kuru varētu balstīties darba tirgus attīstības politika. Dotā pētījuma ietvaros tika apzināta nepieciešamā statistiskā nformācija darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma noteikšanai, kā arī izstrādātas un ttīstītas analītiskās un prognozēšanas metodes darbaspēka piedāvājuma atbilstības pieprasījumam nodrošināšanai.

Pētnieki izstrādāja un aprobēja statistiskos modeļus un inovatīvu dinamisko optimizācijas modeli pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšanai un to imitējošai modelēšanai. Pētījumā tika izstrādāts informāciju tehnoloģiju risinājums un institucionālās sistēmas pilnveidojumu ieviešanas plāns, kuru jārealizē prognozēšanas modeļu praktiskai lietošanai.

Pētījumā iegūto rezultātu ieviešana radīs iespēju mērķtiecīgāk izmantot valsts budžeta resursus (piemēram, plānojot studiju vietas), pamatotāk ieviest jaunus darba tirgus politikas pasākumus un/vai slēgt esošos pasākumus, pilnīgāk izskaidrot darba tirgus problēmu rašanāsiemeslus.

Atslēgas vārdi: darbaspēks, pieprasījums un piedāvājums, modelēšana, optimizācija, imitējošā modelēšana, informāciju tehnoloģiju risinājums, institucionālā sistēma.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites