Apraksts

NOSAUKUMS Darba apstākļi un riski Latvijā / Autoru kolektīvs ; Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma "Darba tirgus pētījumi" ; Projekts "Labklājības ministrijas pētījumi".
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Universitāte
2007
APJOMS XIV, 146 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 138.-139. lpp.
PIEZĪMES CD
Pieejams arī kompaktdiskā
ISBN 9789984392332
UDK INDEKSS 331.5

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 331.5 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā” mērķis bija radīt analītisko bāzi arodveselības, darba drošības un darba tiesisko attiecību jomā, kas kalpotu par pamatu racionālu un efektīvu lēmumu pieņemšanai nodarbinātības un sociālās politikas programmu radīšanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Pētījuma laikā veiktas iedzīvotāju, darba devēju, darba aizsardzības speciālistu, nodarbināto (t.sk. īpaši aizsargājamo un sociāli atstumto grupu pārstāvju), kā arī veselības aprūpē nodarbināto aptaujas, pieejamo arodveselības un darba drošības datu bāzu analīze, veikto pētījumu, kā arī objektīvās situācijas (veikto laboratorisko mērījumu) analīze, kas nodrošina iespēju balstīt darba aizsardzības politikas programmu izstrādi uz pētījuma rezultātiem. Pētījuma rezultāti norāda uz nepietiekamu darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu darba vietās, kā arī nepietiekamu sabiedrības informētību un izpratni par normatīvo aktu prasībām. Turpmāk uzmanība būtu jāpievērš normatīvo aktu prasību vienkāršošanai, alternatīvām informēšanas un izglītošanas metodēm, kā arī regulārai un periodiskai valstisku indikatoru iegūšanai, lai varētu novērtēt pasākumus, kas veikti darba aizsardzības un darba tiesisko aspektu jomā.

Atslēgas vārdi: darba aizsardzība, darba tiesiskās attiecības, darba vide

Pētījuma teorētiskais ietvars ; Latvijā iegūstamās mobilitāti raksturojošās informācijas un tās ieguves metožu apskats ; Pētījumam nepieciešamās informācijas ieguves un apstrādes metodes ; Latvijas iedzīvotāju ārējās migrācijas raksturojums ; Ārvalstu darbaspēka ieplūšana Latvijā ; Latvijas iedzīvotāju iekšzemes migrācijas raksturojums ; Alternatīvo darba formu varbūtējās ietekmes analīzes uz darbaspēka iekšējo mobilitāti un darba tirgus sabalansēšanas pakāpi reģionos ; Ārējās migrācijas plūsmu iepējamie virzieni un prognozes ; Migrācijas politikas alternatīvas ; Darbaspēka ģeogrāfiskās mobilitātes izmaksu efektivitātes analīze

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites