Apraksts

NOSAUKUMS Projekta menedžments / Ilgvars Forands.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Izglītības fonds
2006
APJOMS 263 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 261.-262. lpp.
ISBN 9984955819
UDK INDEKSS 658

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 658 (Projektu vadīšana) Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Biznesa pasaulē notiek visai straujas pārmaiņas – samazinās tirgus niša, saīsinās produkta dzīves cikls, attīstās trešās valstis, kas ienāk tirgū ar lētākiem produktiem, ierobežotāki kļūst daudzi resursi. Arvien biežāk izvirzās jautājums, kā identificēt un vadīt šīs pārmaiņas konkrētajā biznesa vidē – valstī , reģionā, nozarē.

Biznesa attīstības tendences liecina, ka mainās tā vadīšanas metodes, uzņēmumi arvien vairāk uzticas projektorientētās vadīšanas principiem, sadalot tradicionālo kopdarbības vadību atsevišķos projektos. Uzņēmumu vadītājiem jāpilnveido dažādas prasmes – paredzēt pārmaiņas, būt elastīgiem un dinamiskiem, pieņemt nestandarta lēmumus.

Projekta vadīšana vairs nav šauri specializēta vadīšanas metode, kuru pārzina atsevišķi speciālisti, tā kļuvusi par plašu darbinieku grupas ikdienas darbību. Projekta vadīšana kā filozofijas kategorija un kā profesionālu metožu komplekts piedāvā loģiskus paņēmienus, kā paaugstināt rentabilitāti jebkurā biznesa sfērā.

Projekta vadīšana – tā ir atrašanās nepārtrauktā darbībā, beidzoties vienam projektam, sākas nākamais lielāka vai mazāka apjoma projekts.

Tradicionālā funkcionālā biznesa vadīšana ir nepārtraukts, ciklisks process, kas atkārtojas, uzrādot vienādus pamatrezultātus, ko nosaka dažādi standarta normatīvie akti. Turpretim projekta vadīšanas atšķirībā no tradicionālās vadīšanas ir vienreizējs, neatkārtojams process, kam ir unikāls rezultāts u izstrādāta tikai konkrētam projektam atbilstoša dokumentācija.

Projekta vadīšana uzskatāma par vispārējās vadīšanas teorijas un prakses apakšnozari, tāpēc jāpārzina ne tikai specifiskie projekta vadīšanas jautājumi, bet vispārējās vadīšanas procesa cikla funkcijas, metodika, metodes. Svarīgi zināt lēmuma pieņemšanas, cilvēku vadīšanas, kontroles, finanšu vadīšanas, resursu vadīšanas un citas metodes.

Projekta vadīšana kļūst par īpašu profesiju, lai zinīgi, profesionāli speciālisti izmantotu savas zināšanas un prasmes, palīdzētu nodrošināt uzņēmuma ilgtermiņa attīstības dinamiku un efektivitāti.

Nenoliedzami, ka ne vienmēr teorētiskas atziņas tiek izmantotas praksē, jo diemžēl pastāv uzskats par teorijas ierobežotām ikdienas iespējām. Tāpēc grāmatā līdztekus teorētiskām atziņām par vadības teoriju doti praktiski ierosinājumi un piemēri, pieņemot, ka grāmatas lasītāji jau pārzina ekonomikas, finanšu un vadības teorijas analīzes metodes.

Grāmata domāta studējošiem, bet tā būs noderīga visu līmeņu menedžeriem, kā arī uzņēmējiem. Tajā savam darbam noderīgu atradīs arī zinīgs projekta vadītājs.

-----------------------------------

Ilgvars Forands

Grāmatas autors – pedagoģijas doktors, profesors Ilgvars Forands, kura darba mūžs saistīts ar sportu, izglītību un uzņēmējdarbību. Pēc augstskolas beigšanas strādājis sporta organizācijās, bijis Latvijas Fiziskās kultūras institūta rektors, Latvijas Republikas izglītības ministra pirmais vietnieks, rektora amatā dibinājis Starptautiskā tūrisma augstskolu un vadījis biznesa augstskolu „Turība”, bijis Rīgas starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas prorektors, ir Biznesa konsultantu asociācijas konsultants, vada Latvijas izglītības fondu, ir Eiropas Savienības vairāku fondu eksperts; SIA „Foranda konsultantu grupa” valdes priekšsēdētājs. Savas zināšanas un prasmes nodod maģistrantiem, uzņēmējiem. Vairāku grāmatu autors, tajā skaitā:

- Personālvadība

- Vadīšana, vadītājs

- Vadītāja rokasgrāmata

- Stratēģija. Kvalitāte

- Personāla vadība

- Biznesa vadības tehnoloģijas

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites