Apraksts

NOSAUKUMS Pamatlīdzekļu uzskaite / Aivars Ludboržs.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
LID
2006
APJOMS 255 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 253.-255. lpp.
ISBN 9984978923
UDK INDEKSS 657

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 657 Izdota lasītājam uz mājām Izsniegts līdz 20.07.2006

Anotācija


Latviešu valodā izdotajā literatūrā pamatlīdzekļu uzskaite tik izvērsti un plaši ir aplūkota pirmo reizi. Grāmatā skaidrotas tādas definīcijas kā pamatlīdzekļu atzīšana, novērtēšana, nolietojums, ieguldījuma īpašumi un citi. Sniegts ieskats par jauno Latvijas grāmatvedības standartu “Noma” un “Pamatlīdzekļi” projektu praktisko izmantošanu attiecībā uz dažādiem darījumu veidiem - iegādi, atsavināšanu, finanšu un operatīvo nomu, rekonstrukciju un kapitālo remontu u.c.). Skaidrota pamatlīdzekļu uzskaite, piemērojot patieso novērtējumu, dalīto amortizāciju atsevišķām pamatlīdzekļa daļām. Attiecībā uz pamatlīdzekļu uzskaiti dots SGS (SFPS) skaidrojums salīdzinājumā ar Latvijas grāmatvedības standartiem un citiem normatīvajiem aktiem. Sniegts padoms attiecībā uz pamatlīdzekļu finanšu un operatīvo nomu. Grāmatā ir daudz praktisko piemēru ar risinājumiem, sākot ar dokumentēšanu un grāmatošanu un beidzot ar uzrādīšanu finanšu pārskatos. Darbības ar pamatlīdzekļiem skaidrotas un pamatotas ar Civillikuma normām saistībā ar ekonomisko būtību. Aplūkota pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana un uzskaite darījumos ar pamatlīdzekļiem.

Grāmatas saturs:


 •  Pamatlīdzekļu jēdziens, to atzīšana un novērtēšana.
 •  Pamatlīdzekļu nolietojums.
Apsvērumi pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai.
Dalīta nolietojuma uzskaite.
Nolietojuma metodes.
Grāmatvedības aplēšu izmaiņas.
Kļūdas nolietojuma aprēķināšanā.
Nolietojuma aprēķināšana nodokļiem.
 •  Atliktais nodoklis.
Izmaiņas normatīvajos aktos.
Atliktā nodokļa būtība .
Atliktā nodokļa aprēķināšana.
Atliktā nodokļa atspoguļošana finanšu pārskatos
 •  Pamatlīdzekļu alternatīvā novērtēšana.
Novērtēšanas patiesajā vērtībā nozīme.
Pārvērtēšanas atspoguļošana grāmatvedībā.
Pārvērtēšanas ietekme uz apliekamo ienākumu.
Atliktā nodokļa aprēķināšana pārvērtētajai vērtībai.
Patiesās vērtības alternatīvā aplēse.
 •  Aktīvu atgūstamā vērtība.
 •  Darījumu dokumentēšana.
 •  Pamatlīdzekļu uzskaite un kontrole.
Pamatlīdzekļu analītiskā uzskaite.
Pamatlīdzekļu inventarizācijas.
 •  Pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana.
Darījumu uzskaite grāmatvedībā un PVN piemērošana.
PVN piemērošana nekustamajam īpašumam.
Ienākuma nodokļu piemērošana nekustamajam īpašumam.
Transportlīdzekļu iegādes no ES valstīm.
 •  Dažādi darījumi ar pamatlīdzekļiem.
Pamatlīdzekļu maiņa.
Pamatlīdzekļu ieguldījumi kapitālā.
Saņemtais finansiālais atbalsts, dāvinājumi un ziedojumi.
 •  Pamatlīdzekļu noma.
Nomas darījumu klasifikācija.
Finanšu nomas darījumu uzskaite.
Minimālie nomas maksājumi.
Dažādi finanšu nomas darījumu aspekti.
Operatīvās nomas uzskaite.
Pārdošana ar saņemšanu atpakaļ nomā.
Informācijas atklāšana finanšu pārskatos.
 •  Turpmākiem tēriņi.
Kapitālais remonts, renovācija, rekonstrukcija un restaurācija.
Autotransporta ekspluatācijas izdevumi.
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.
 •  Aizņēmumu izmaksu kapitalizācija.
Pamatlīdzekļu atsavināšana.
Pamatlīdzekļu pārdošana.
Pamatlīdzekļu likvidācija.
Nodokļu normu piemērošana, atsavinot pamatlīdzekļus.
 •  Informācijas atklāšana finanšu pārskatos.
 •  Ieguldījuma īpašumi.
Ieguldījuma īpašumu jēdziens un sastāvs.
Informācijas atklāšana finanšu pārskatu pielikumā.
Ieguldījuma īpašumu novērtēšana.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites