Apraksts

NOSAUKUMS Latvija eiropeizācijas krustceļos / Žanetas Ozoliņas un Tāļa Tisenkopfa red. ; LU Sociālo zinātņu fakultāte.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2005
APJOMS 135 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs
CITI AUTORI Ozoliņa, Žaneta red.
ISBN 9984770702
UDK INDEKSS 32

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Saturs: Eiropeizācijas sociālie un politiskie procesi mūsdienu Latvijā / Žaneta Ozoliņa, Tālis Tīsenkopfs. Eiropeizācijas konceptuālais ietvars un tā izmaiņas / Ivo Rollis. Sargājot politisko: pilsoniskā sabiedrība un sociālās transformācijas Latvijas eiropeizācijas procesu kontekstā / Ivars Ijabs. Eiropeizācija augsti kvalificēta darbaspēka imigrācijā Latvijā / Aila Lulle. Sociolingvistiskā šķelšanās Latvijā etnopolitisko diskursu un eiropeizācijas kontekstā / Evija Kļave. Zinātnes un sabiedrības attiecību traktējums inovāciju politikas kontekstā: Eiropas tendences un to atspoguļojums Latvijas nacionālajā politikā / Anda Ādamsone-Fiskoviča.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites