Apraksts

AUTORS Zariņa, Vita
NOSAUKUMS Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības / Vita Zariņa.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Turība
2004
APJOMS 263 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 258.-260. lpp.
ISBN 9984766462
UDK INDEKSS 657

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 2 Plauktā Var pasūtīt
Grāmatvedības pārvalde 04 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


I nodaļa. Četri tūkstoši gadu uzskaites sistēmai
11
1.1. Uzskaites sistēmas pirmsākumi
11
1.2. Agrā civilizācija
13
1.3. Pirmie soļi uzskaites sakārtošanā
16
1.4. Tehnoloģijas sasniegumi un sociāli ekonomiskās pārmaiņas
17
1.5. Rūpnieciskā revolūcija
23
1.6. Grāmatvedības uzskaites sistēmas attīstība
26
1.7. Regulācijas sākums
31
1.8. Principu meklējumi
38



II nodaļa. Uzskaites sistēmas saskaņošanas process pasaulē
43



III nodaļa. Finanšu uzskaites modeļu atšķirības
48
3.1. Atšķirības, kas balstītas uz likumu bāzes
48
3.2. Ražošanas, ekonomikas un tradīciju ietekme
49
3.3. Ekonomisko mērķu klasifikācija
50
3.4. Informācijas kvalitatīvais raksturojums un uzskaites principi ASV
52
3.5. Finanšu pārskatu galvenās atšķirības (SGS un ASV GAAP)
57



IV nodaļa. Finanšu pārskatu sagatavošana un informācijas atklāšana
71
4.1. SGSK izveidošanas nepieciešamība
71
4.2. SGS lietošana
74
4.3. SGS pamatnostādnes
75
4.4. Finanšu pārskatu elementi
79
4.5. Finanšu pārskatu elementu atzīšana
82
4.6. Finanšu pārskatu sagatavošana
85
4.7. Grāmatvedības politikas, aplēses un kļūdu labošana
87
4.8. Notikumi pēc bilances datuma
96
4.9. Starpperiodu finanšu pārskati un segmentu apspoguļošana finanšu pārskatos
98
4.10. Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju
103



V nodaļa. Finanšu instrumenti
107



VI nodaļa. Uzņēmuma līdzekļi
114
6.1. Nemateriālie aktīvi
114
6.2. Īpašumi, ražotnes un iekārtas, to nolietojums un vērtības samazināšanās
124
6.3. Investīciju īpašums
133
6.4. Krājumi
138
6.5. Lauksaimniecība
142
6.6. Ārvalstu valūtu kursu izmaiņu radītā ietekme
143
6.7. Ieguldījumi
147
6.8. Ieņēmumu un izmaksu uzskaite būvlīgumos
152
6.9. Līzinga darījumi
159



VII nodaļa. Uzņēmuma līdzekļu avoti
165
7.1. Peļņa uz akciju
165
7.2. Valdības dotāciju un valdības palīdzību uzskaite
167
7.3. Aizņēmumu izmaksas
170
7.4. Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi
172
7.5. Darbinieku un pensionāro materiālo labumu apspoguļošana
180
7.6. Ieņēmumi un ienākumu nodokļi
188



VIII nodaļa. Speciālo gadījumu finanšu pārskati
200
8.1. Banku un finanšu iestāžu finanšu pārskati
200
8.2. Līdzdalība un saistīto personu darījumi
205
8.3. Uzņēmumu apvienošana
215
8.4. Darbības pārtraukšana
222



IX nodaļa. SGS ietekme uz Latvijas grāmatvedības sistēmas attīstību
225
9.1. Latvijas grāmatvedības sistēmas veidošanās
225
9.2. Profesionālo asociāciju darbība Latvijā
236



Nobeigums
241



Terminu skaidrojošā vārdnīca
245

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites