Apraksts

NOSAUKUMS Finanšu grāmatvedība : [mācību grāmata] / Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Inguna Leibus, Anastasija Svarinska.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Izglītības soļi
2004
APJOMS 246 lp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 245.-246. lpp.
ISBN 9984712540
UDK INDEKSS 657

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 657 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


1. Grāmatvedības darba organizācija (A. Jesemčika)
6
1.1. Uzņēmuma grāmatvedības uzdevumi un pamatnostādnes
6
1.2. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumenti
142. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite (I. Leibus)
23
2.1. Ilgtermiņa ieguldījumu raksturojums un uzskaites uzdevumi
23
2.2. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi
30
2.3. Pamatlīdzekļi
36
2.4. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
60
2.5. Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācija
653. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite
68
3.1. Krājumi (R, Grigorjeva)
68
3.2. Produktīvie un darba dzīvnieki (A. Jesemčika)
90
3.3. Norēķini ar debitoriem (I. Leibus)
102
3.4. Naudas līdzekļi (A. Jesemčika)
1164. Pašu kapitāla uzskaite (R. Grigorjeva)
134
4.1. Saimnieciskās darbības jēdziens. Komersantu veidi, to raksturojums
134
4.2. Pašu kapitāls, tā sastāvs un uzskaite
137
4.3. Pamatkapitāla jēdziens, veidošana un uzskaite
1445. Uzkrājumu uzskaite (A. Svarinska)
1516. Norēķinu ar kreditoriem uzskaite
156
6.1. Kreditoru vispārīgs raksturojums un uzskaites uzdevumi (A. Svarinska)
156
6.2. Norēķini ar kreditoriem (A. Svarinska)
157
6.3. Norēķini par aizņēmumiem (A. Svarinska)
160
6.4. Norēķini par saņemtajiem avansiem (A. Svarinska)
163
6.5. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem (A. Svarinska)
166
6.6. Maksājamie vekseļi (A. Svarinska)
170
6.7. Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu (A. Svarinska)
170
6.8. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (R. Grigorjeva)
174
6.9. Norēķini par nodokļiem (I. Leibus)
191
6.10. Norēķini par dividendēm (R. Grigorjeva)
208
6.11. Nākamo periodu ieņēmumi (A. Svarinska)
2137. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite (A. ļesemčika)
215
7.1. Operāciju kontu mērķis un uzdevumi
215
7.2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite
220
7.3. Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite
2218. Finanšu pārskata sastādīšana (A. Jesemčika)
2249. Grāmatvežu profesionālā ētika (R. Grigorjeva)
235
9.1. Profesionālās ētikas vispārējais raksturs, profesionālo grāmatvežu darbības jomas
235
9.2. Grāmatvedība - profesionālās darbības nozare uzņēmējdarbībā
237
9.3. Grāmatvežu profesionālās ētikas kodeksa būtība, nepieciešamība
238

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites