Apraksts

NOSAUKUMS Socioloģija : ievads socioloģijā : : lekciju kurss / Pēteris Laķis ; aut. red.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Zvaigzne ABC
2002
APJOMS 96 lpp.
ISBN 9984224627
UDK INDEKSS 316

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 316 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


1. SOCIOLOĢIJAS PRIEKŠMETS
5
1.1. Socioloģijas izpētes objekts
5
1.2. Socioloģisko zināšanu specifika
6
1.3. Socioloģisko zināšanu patiesums un tā sasniegšanas pamatorientācijas
10
1.4. Kvantitatīvā un kvalitatīvā metodoloģija
132. VARA
17
2.1. Varas jēdziens
17
2.2. Vara un sabiedrības horizontālās sakārtotības attiecības
19
2.3. Valsts vara
21
2.4. Varas elite
24
2.5. Sabiedrības pārvalde un birokrātija
283. SOCIĀLĀ STRATIFIKĀCIJA
32
3.1. Sociālās nevienlīdzības izpausme sociālajā stratifikācijā
32
3.2. K. Marksa un M. Vēbera sociālās stratifikācijas izpratne
34
3.3. Modernās sabiedrības sociālās stratifikācijas izpratne
364. NABADZĪBAS SOCIOLOĢISKAIS SKATĪJUMS
415. SOCIĀLĀ MOBILITĀTE
466. SABIEDRĪBAS SOCIĀLI DEMOGRĀFISKĀ DIFERENCIĀCIJA
50
6.1. Dzimumu nevienlīdzības socioloģiskais skatījums
50
6.2. Etnisko attiecību socioloģiskais skatījums
54
6.3. Cilvēka dzīves vecumposmu diferenciācija
587. ĢIMENE KĀ SOCIĀLAIS INSTITŪTS
628. IZGLĪTĪBA KĀ SOCIĀLAIS INSTITŪTS
689. DARBS KA SABIEDRĪBAS EKSISTENCES FORMA
7410. DEVIANTĀ UZVEDĪBA UN SOCIĀLĀ KONTROLE
8111. VISPĀRĒJĀS IZMAIŅAS SABIEDRĪBĀ 21. GADSIMTA SĀKUMĀ
89

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites