Apraksts

AUTORS Vilne, Dace
NOSAUKUMS Ekonomika : eksperimentāla mācību grāmata / D.Vilne, J.Birzniece.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Kamene
2001
APJOMS 237 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 229.-233.lpp.
ORGANIZĀCIJA Latvijas Banka
VIETVĀRDS Latvija
TEMATI Latvija
CITI AUTORI Birzniece, Juta
ISBN 9984151697
UDK INDEKSS 33

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 33 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


1. NODAĻA KAS IR EKONOMIKA
Ierobežotības problēma
5
Izvēles situācija un izvēles (alternatīvā) cena
6
Ražošanas iespēju līkne
7
Ko dara ekonomisti
8
Ekonomikas mikro un makro līmenis
9
Ražošanas faktori
9
Ekonomikas pamatproblēma
12
Ekonomisko sistēmu tipi
13
Ekonomisko sistēmu maiņa
15
Kopsavilkums
172. NODAĻA PIEPRASĪJUMS, PIEDĀVĀJUMS UN TIRGUS CENA
Cena tirgus ekonomikā
20
Pieprasījums
21
Pieprasījuma elastība
23
Izmaiņas pieprasījumā
24
Piedāvājums
25
Piedāvājuma izmaiņas
26
Tirgus līdzsvars
28
Pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņu ietekme uz tirgus cenu
29
Kā cenu sistēma \"atbild\" uz jautājumiem - ko, kā, kas?
31
Kopsavilkums
323. NODAĻA PATĒRĒTĀJI UN EKONOMIKA
Ienākumu avoti
34
Kā visefektīvāk izmantot naudu
36
Ietaupījumu svarīgums
37
Saliktā procenta efekts
38
Neparedzētu izdevumu plānošana
39
Patērētāja kredīts
40
Līzings
42
Kā iemācīties izmantot reklāmu
43
Valdība un patērētājs
46
Kopsavikums
474. NODAĻA KOMERCDARBĪBAS (UZŅĒMĒJDARBĪBAS) SĀKŠANA
Kas ir komersants un komercdarbība
48
Komersanta dibināšanas posmi
49
Biznesa plāns
50
Uzņēmums un firma
51
Komersanta pilnvaru deleģēšana
51
Mākleris
52
Komercdarbības formas
52
Individuālais komersants
53
Personālsabiedrbības
53
Kapitālsabiedrības
54
Komersanta maksātnespēja un bankrots
57
Kāpēc nepieciešams Komerclikums
57
Kopsavilkums
595. NODAĻA UZŅĒMĒJDARBĪBAS (KOMERCDARBĪBAS) FINANSĒŠANA
Biznesa līdzekļu avoti
60
Uzņēmuma iekšējie līdzekļi
60
Uzņēmuma ārējie līdzekļi
60
Akcijas un obligācijas
62
Bilance
64
Pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem
66
Kopsavilkums
666. NODAĻA RAŽOŠANA UN MĀRKETINGS
Ražošana un dzīves līmenis
67
Kas ir ražošana
67
Kas ir darba ražīgums
68
Ekonomijas atkarība no ražošanas apjoma
70
Ražošanas izmaksas
71
Peļņa un risks
76
Kas ir mārketings
78
Mārketinga pamatelementi
78
Preces dzīvescikls
80
Mērķtirgus
80
Reklāma
81
Kopsavilkums
847. NODAĻA DARBS UN DARBA TIRGUS
Pārmaiņas un tendences darba resursos
85
Izglītības nozīmes pieaugums
88
Kā tirgus ietekmē darba algas
88
Diskusijas par minimālo algu
90
Kā ārpustirgus faktori ietekmē darba algas
90
Darba laiks un darba alga
91
Bezdarbs un tā formas
93
Arodbiedrības
97
Darba likumdošana
98
Kopsavilkums
998. NODAĻA KONKURENCE
Tirgus veidi
100
Tirgus struktūra
101
Pilnīgā konkurence
102
Monopolistiskā konkurence
102
Monopols un monopsons
103
Oligopols un oligopsons
104
Kas veicina kompāniju saplūšanu
106
Patenti, autortiesības un firmas zīmes kā monopolu veids
106
Tirgus valstiskā regulēšana - pretmonopola likumi
107
Kopsavilkums
1089. NODAĻA NAUDA UN FINANSU IESTĀDES
Kas ir nauda
109
Naudas galvenās funkcijas
109
Naudas veidi
110
Naudas vērtības izmaiņas
115
Inflācijas veidi
115
Finansu iestādes (institūcijas)
117
Centrālās bankas un banku loma naudas radīšanā
119
Finansu un kapitāla tirgus
120
Kopsavilkums
12210. NODAĻA VALSTS LOMA UN BUDŽETS
Valsts un ekonomika
123
Līdzekļu aprite valsts ekonomikā
126
Valsts budžets
127
Pašvaldību budžets
129
Nodokļi un nodevas
130
Nodokļu veidi
134
Budžeta deficīts un valsts parāds
135
Ēnu ekonomika
136
Kopsavilkums
13711. NODAĻA EKONOMISKĀ STABILITĀTE
Lietišķās aktivitātes cikli
138
Lietišķās aktivitātes cēloņi
139
Ekonomiskās aktivitātes mērīšana
142
Ekonomikas stabilizēšana
144
Kāpēc ir lietišķās aktivitātes lejupslīdes
146
Kopsavilkums
14612. NODAĻA STARPTAUTISKĀ TIRDZNIECĪBA
Starptautiskās tirdzniecības priekšrocības
147
Starptautiskās tirdzniecības ierobežojumi
150
Argumenti par labu brīvajai tirdzniecībai
153
Sadarbība ārējā tirdzniecībā
154
Valstu reģionālās tirdzniecības organizācijas
155
Starptautiskās tirdzniecības finansēšana
155
Tirdzniecības bilance
157
Maksājumu bilance
157
Kopsavilkums
15813. NODAĻA PASAULES VALSTU EKONOMISKIE MODEĻI
Pasaules reģionu ekonomikas pārejas posma modeļi
159
Vāji attīstītās valstis
162
Ekonomiskā attīstība darbībā
165
Vāji attīstītās valstis: kāpēc par tām jārūpējas?
169
Kopsavilkums
16914. NODAĻA LATVIJAS EKONOMIKAS PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVAS
Latvijas ekonomiskās situācijas raksturojums
170
Latvijas lauksaimniecības problēmas
176
Reģionālā ekonomiskā attīstība
179
Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes perspektīvas
179
Latvija un Eiropas Savienība
185
Kopsavilkums
187PIELIKUMS
Eseja kā zināšanu pārbaudes forma
188
Biznesa plāns
194
Skolēnu zinātniskās pētniecības darbi
197
Latvijas augstākajās un vidējās profesionālās izglītības mācību iestādēs apgūstamo programmu saraksts uzņēmējdarbībā un ekonomikā
202
Darbā stāšanās process
206VĀRDNĪCA
214LITERATŪRAS SARAKSTS
229

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites