Apraksts

AUTORS Osipova, Sanita, 1968-
NOSAUKUMS Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu : rakstu krājums / Sanita Osipova ; priekšvārdu autori Ph.D. Ineta Ziemele un Dr.hist. Guntis Zemītis ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska.
APJOMS - 559 lpp. ; 22 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs
VIETVĀRDS Latvija
CITI AUTORI Ziemele, Ineta 1970- aui Ievada u.tml. autors
Zemītis, Guntis 1955- aui Ievada u.tml. autors
Selunska, Marina bkd Grāmatas dizaina autors
Tiesu namu aģentūra (uzņēmums)
ISBN 9789934508820
UDK INDEKSS 340

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 340 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Tiesību zinātnieces un profesores Sanitas Osipovas grāmata „Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu” ir rakstu krājums, kurā apkopoti autores pēdējos gados tapušie raksti, runas, referāti. 

Tā kā autore savā zinātnieces darbā iepriekš pievērsusies tiesību vēstures izpētei, arī šajā izdevumā ievietotajos rakstos tēmas aplūkotas vēsturiskā skatījumā. Tēmas sagrupētas četrās nodaļās: nācija, valoda, tiesiska valsts, rītdienas skatījums šodienas kontekstā.

Lai arī krājumu veido atsevišķi raksti, tiem visiem ir vienojošs saturs, kas atbilst izdevuma nosaukumam. Autore vairākkārt uzsvērusi, cik svarīgi apzināties mūsu tautas vēsturi, lai sekmētu tās pašvērtējumu. Šajā nolūkā S. Osipova īpaši uzsvērusi un analizējusi Latvijas vēsturē nozīmīgu personību lomu un pienesumu valsts attīstībā.

S. Osipovas grāmata ir mūsdienu Latvijas tiesību zinātnē pirmais zinātnisku rakstu krājums, kurā apkopota viena zinātnieka analīze par Latvijas valstiskuma pamatos esošajām vērtībām, tās skatot tiesību vēstures ietvaros.

Grāmata ir rosinājums zinātniskai diskusijai par aplūkotajām tēmām un labs pienesums nacionālajai tiesību zinātnei. Tāpēc tā izmantojama juristiem, sevišķi tiesību zinātniekiem.

Dziļās, faktos balstītās vēstures izpētes dēļ rakstu krājums būs labs zināšanu papildināšanas avots ikvienam, kam svarīga mūsu valsts tapšanas izzināšana un ieskats tās nākotnē.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites