Apraksts

NOSAUKUMS Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi : Population Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia / redakcijas kolēģija: Zaiga Krišjāne, Juris Krūmiņš, Aija Lulle, Pēteris Zvidriņš ; zinātniskie recenzenti: PhD Kārlis Krēsliņš, Dr.geogr. Maija Rozīte, Dr.soc. Sarmīte Mikulioniene ; latviešu valodas teksta redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas teksta redaktores: Aija Lauva, Andra Damberga ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa ; ievads: Juris Krūmiņš.
APJOMS - 299 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija rakstu beigās.
SATURS I. DEMOGRĀFIJAS JOMA: SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN IZAICINĀJUMI: Iedzīvotāju skaita izmaiņas un to ietekmējošie faktori / Pārsla Eglīte. Sabiedrības atjaunošanas risinājumi / Dina Bite. Demogrāfijas jomas regulējums Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanā un politikas dokumentos / Silvija Kristapsone, Ivars Indāns. Iedzīvotāju uzskaite un sociāldemogrāfisko apsekojumu pieredze / Silvija Kristapsone, Ināra Kantāne. Sociālekonomisko faktoru un reģionālās politikas loma reģionālajā demogrāfiskajā attīstībā / Aleksands Dahs. IEDZĪVOTĀJU SASTĀVA IZMAIŅAS KOPŠ 1990. GADA: Iedzīvotāju sastāva novecošana / Atis Bērziņš. Etniskais sastāvs / Pēteris Zvidriņš, Atis Bērziņš. Ģimeņu skaits, lielums un sastāvs / Līga Āboliņa. Izglītības līmenis / Zane Vārpiņa. Iztikas līdzekļu avoti un nodarbošanās / Ināra Kantāne. Sabiedrības noslāņošanās un sociālās atstumtības mazināšana / Silvija Kristapsone. Cilvēkkapitāls un tautas attīstība / Silvija Kristapsone. TAUTAS ATAUDZES NORIŠU PĀRMAIŅAS: Partnerattiecības, ģimeņu veidošanās un to stabilitāte / Aivita Putniņa. Ģimenes politikas attīstība / Līga Āboliņa. Dzimstības izmaiņas / Atis Bērziņš. Pirmsskolu un vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņu mācību valodas izvēle etniski jauktās ģimenēs / Kristīne Lece, Denīze Ponomarjova, Anna Kluša. Veselīgā mūža ilguma izmaiņas / Juris Krūmiņš. IEDZĪVOTĀJU ĢEOGRĀFISKĀ MOBILITĀTE UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI: Starptautiskā migrācija / Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burgmanis, Sigita Šulca. Iedzīvotāju izvietojuma un iekšzemes migrācijas reģionālās atšķirības / Māris Bērziņš, Jānis Krūmiņš, Margarita Kairjaka, Toms Skadiņš. Rīgas svārstmigrācijas areāla attīstība / Jānis Krūmiņš, Toms Skadiņš, Māris Bērziņš, Margarita Kairjaka, Gvido Seki.
DIASPORAS SAIKNES AR SABIEDRĪBAS NORISĒM LATVIJĀ: Diasporas izpratne nesenās migrācijas procesos / Aija Lulle. Diasporas jaunieši - sabiedrības atjaunotnes potenciāls / Elīna Apsīte-Beriņa. Nepazaudēt grūtāk sasniedzamo diasporas kopienu potenciālu / Arta Krūmiņa. DEMOGRĀFISKO IZMAIŅU RISINĀJUMI SABIEDRĪBAS ATJAUNOŠANAI: Demogrāfiskās politikas izaicinājumi un pasākumi dzimstības veicināšanai / Līga Āboliņa, Ilmārs Mežs, Ilze Mileiko. Izglītība un darba tirgus / Zane Vārpiņa, Ināra Kantāne. Demogrāfiskās attīstības vērtējumi un prognozes / Juris Krūmiņš, Atis Bērziņš.
PIEZĪMES Dāvinātājs: Juris Krūmiņš LAB (MB)
CITI AUTORI Krišjāne, Zaiga 1963- edt Redaktors
Krūmiņš, Juris 1947- edt aui Redaktors Ievada u.tml. autors
Lulle, Aija 1975- edt Redaktors
Zvidriņš, Pēteris 1943- edt Redaktors
Krēsliņš, Kārlis 1963- csl Konsultants
Rozīte, Maija 1957- csl Konsultants
Mikulionienė, Sarmitė csl Konsultants
Puriņa, Ruta 1954- edt Redaktors
Lauva, Aija (literārā redaktore) edt Redaktors
Damberga, Andra 1978- edt Redaktors
Tiltiņa, Ieva 1975- cov Apvākojuma autors
Krūmiņš, Juris 1947- aui Ievada u.tml. autors
Eglīte, Pārsla 1934- aut Autors Iedzīvotāju skaita izmaiņas un to ietekmējošie faktori
Bite, Dina 1974- aut Autors Sabiedrības atjaunošanas risinājumi
Kristapsone, Silvija 1959- aut Autors Demogrāfijas jomas regulējums Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanā un politikas dokumentos
Indāns, Ivars aut Autors Demogrāfijas jomas regulējums Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanā un politikas dokumentos
Kristapsone, Silvija 1959- aut Autors Iedzīvotāju uzskaite un sociāldemogrāfisko apsekojumu pieredze
Kantāne, Ināra 1958- aut Autors Iedzīvotāju uzskaite un sociāldemogrāfisko apsekojumu pieredze
Dahs, Aleksandrs 1988- aut Autors Sociālekonomisko faktoru un reģionālās politikas loma reģionālajā demogrāfiskajā attīstībā
Bērziņš, Atis 1956- aut Autors Iedzīvotāju sastāva novecošana
Zvidriņš, Pēteris 1943- aut Autors Etniskais sastāvs
Bērziņš, Atis 1956- aut Autors Etniskais sastāvs
Āboliņa Līga 1976- aut Autors Ģimeņu skaits, lielums un sastāvs
Vārpiņa, Zane aut Autors Izglītības līmenis
Kantāne, Ināra 1958- aut Autors Iztikas līdzekļu avoti un nodarbošanās
Kristapsone, Silvija 1959- aut Autors Sabiedrības noslāņošanās un sociālās atstumtības mazināšana
Kristapsone, Silvija 1959- aut Autors Cilvēkkapitāls un tautas attīstība
Putniņa, Aivita 1969- aut Autors Partnerattiecības, ģimeņu veidošanās un to stabilitāte
Āboliņa Līga 1976- aut Autors Ģimenes politikas attīstība
Bērziņš, Atis 1956- aut Autors Dzimstības izmaiņas
Lece, Kristīne aut Autors Pirmsskolu un vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņu mācību valodas izvēle etniski jauktās ģimenēs
Ponomarjova, Denīze aut Autors Pirmsskolu un vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņu mācību valodas izvēle etniski jauktās ģimenēs
Kluša, Anna 1982- aut Autors Pirmskolu un vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņu mācību valodas izvēle etniski jauktās ģimenēs
Krūmiņš, Juris 1947- aut Autors Veselīgā mūža ilguma izmaiņas
Krišjāne, Zaiga 1963- aut Autors Starptautiskā migrācija
Apsīte-Beriņa, Elīna 1982- aut Autors Starptautiskā migrācija
Burgmanis, Ģirts 1980- aut Autors Starptautiskā migrācija
Šulca, Sigita aut Autors Starptautiskā migrācija
Bērziņš, Māris 1981- aut Autors Iedzīvotāju izvietojuma un iekšzemes migrācijas reģionālās atšķirības
Krūmiņš, Jānis 1986- aut Autors Iedzīvotāju izvietojuma un iekšzemes migrācijas reģionālās atšķirības
Kairjaka, Margarita (ģeogrāfe) aut Autors Iedzīvotāju izvietojuma un iekšzemes migrācijas reģionālās atšķirības
Skadiņš, Toms aut Autors Iedzīvotāju izvietojuma un iekšzemes migrācijas reģionālās atšķirības
Krūmiņš, Jānis 1986- aut Autors Rīgas svārstmigrācijas areāla attīstība
Kairjaka, Margarita (ģeogrāfe) aut Autors Rīgas svārstmigrācijas areāla attīstība
Bērziņš, Māris 1981- aut Autors Rīgas svārstmigrācijas areāla attīstība
Sechi, Guido aut Autors Rīgas svārstmigrācijas areāla attīstība
Skadiņš, Toms aut Autors Rīgas svārstmigrācijas areāla attīstība
Lulle, Aija 1975- aut Autors Diasporas izpratne nesenās migrācijas procesos
Apsīte-Beriņa, Elīna 1982- aut Autors Diasporas jaunieši - sabiedrības atjaunotnes potenciāls
Krūmiņa, Arta (ģeogrāfe) aut Autors Nepazaudēt grūtāk sasniedzamo diasporas kopienu potenciālu
Āboliņa Līga 1976- aut Autors Demogrāfiskās politikas izaicinājumi un pasākumi dzimstības veicināšanai
Mežs, Ilmārs 1965- aut Autors Demogrāfiskās politikas izaicinājumi un pasākumi dzimstības veicināšanai
Mileiko, Ilze 1982- aut Autors Demogrāfiskās politikas izaicinājumi un pasākumi dzimstības veicināšanai
Vārpiņa, Zane aut Autors Izglītība un darba tirgus
Kantāne, Ināra 1958- aut Autors Izglītība un darba tirgus
Krūmiņš, Juris 1947- aut Autors Demogrāfiskās attīstības vērtējumi un prognozes
Bērziņš, Atis 1956- aut Autors Demogrāfiskās attīstības vērtējumi un prognozes
Latvijas Universitāte. Akadēmiskais apgāds pbl
ISBN 9789934184109
UDK INDEKSS 314

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 314 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites