Apraksts

AUTORS Stucka, Artis, 1976-
NOSAUKUMS Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas / Artis Stucka ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; māksliniece Dita Pence ; [ievads]: Edvīns Danovskis.
APJOMS - 294 lpp. ; 21 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija: 260.-294. lpp. un zemsvītras piezīmēs
PIEZĪMES Ziņas par autoru uz 4. vāka
PERSONA Stucka, Artis 1976-
CITI AUTORI Krauze-Krūze, Baiba 1974- edt Redaktors
Pence, Dita 1975- bkd Grāmatas dizaina autors
Danovskis, Edvīns 1986- aui Ievada u.tml. autors
Latvijas Vēstnesis (izdevniecība) pbl
ISBN 9789984840635
UDK INDEKSS 352 (474.3)

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 352 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Monogrāfiju sērijas “Tiesību zinātne” sestā grāmata, kuras pamatā ir autora 2013.gadā sekmīgi aizstāvētais promocijas darbs “Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi”, kas būtiski pārstrādāts un papildināts atbilstoši 2019.gada situācijai.

Grāmata ir Latvijas tiesību zinātnē apjomīgākais un kvalitatīvākais pētījums par pašvaldību esības teorētiskajiem pamatiem, pašvaldību kompetenci un pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem.

Zīmīgi, ka tā izdota gadā, kad Saeima pieņēmusi lēmumu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Izdevumā detalizēti atspoguļota Latvijas un citu valstu pieredze administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā.

Monogrāfija būs interesanta gan pašvaldību reformas atbalstītājiem, gan oponentiem. Iepazīšanās ar grāmatu palīdzēs apzināties pašvaldību pastāvēšanas jēgu un to, ka tiklab pašvaldību kompetences un pārraudzības regulējumā, kā arī pašvaldību reformās nepieciešama pārdomāta, pētījumos un pieredzē balstīta pieeja.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites