Apraksts

NOSAUKUMS Cesvaines grāmata / sakārtotāja, redaktore Sanita Dāboliņa ; konsultantes: Dace Zvirgzdiņa, Ilga Holste ; māksliniece Linda Prātniece. IV [4].
APJOMS - 848 lpp., 32 nenumurētas krāsainas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 31 cm + 1 pielikums (10 nenumurētas lpp.).
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija šķirkļu beigās
SATURS Pielikumā: "Cesvaines grāmatas IV" leļļu burtnīca / tērpu māksliniece Iveta Fūrmane ; redaktore Elita Priedīte.
PIEZĪMES Personu rādītājs: 804.-832. lpp.
TEMATI Deportētie - Latvija - Cesvaine (Cesvaines novads).
Deportētie - Latvija - Cesvaines novads.
Luterāņu baznīca - Latvija - Cesvaine (Cesvaines novads).
Luterāņu baznīca - Latvija - Garīdzniecība.
Mūzika - Latvija - Cesvaines novads.
Mūziķi - Latvija - Cesvaines novads.
Aktieri - Latvija - Cesvaines novads.
Pūtēju orķestri - Latvija - Cesvaines novads.
Amatierteātris - Latvija - Cesvaine.
Pašvaldību ierēdņi un darbinieki - Latvija - Cesvaines novads.
Bibliotēkas - Latvija - Cesvaines novads.
Veselības aprūpe - Latvija - Cesvaines novads.
Medicīnas darbinieki - Latvija - Cesvaines novads.
Uzņēmējsabiedrības - Latvija - Cesvaines novads.
Piena apstrāde un pārstrāde - Latvija - Cesvaines novads.
Piensaimniecība - Latvija - Cesvaines novads.
Lauksaimniecība - Latvija - Cesvaines novads.
Zirgkopība - Latvija - Cesvaines novads.
Maizes ceptuves - Latvija - Cesvaines novads.
Pakalpojumu industrija - Latvija - Cesvaines novads.
Tautastērps - Latvija - Cesvaine (Cesvaines novads).
Mācību iestādes - Latvija - Cesvaines novads.
Vidusskolas - Latvija - Vēsture - Cesvaine (Cesvaines novads).
Skolotāji - Latvija - Cesvaines novads.
Skolu darbinieki - Latvija - Cesvaines novads.
Skolēni - Latvija - Sociālā dzīve un paražas - Cesvaines novads.
Skolas vide - Latvija - Cesvaines novads.
Skolu ēkas - Latvija - Cesvaines novads.
Bērnudārzi - Latvija - Cesvaine (Cesvaines novads).
Mākslas skolas - Latvija - Cesvaine (Cesvaines novads)
Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Vēsture.
Cesvaines novads (Latvija) - Vēsture.
Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija).
Cesvaines novads (Latvija).
Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Politika un pārvalde.
Cesvaines novads (Latvija) - Politika un pārvalde - Latvijas Valsts banka.
Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Intelektuālā dzīve.
Cesvaines novads (Latvija) - Intelektuālā dzīve.
Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Reliģiskā dzīve un paražas.
Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Baznīcas vēsture.
Cesvaine (Cesvaines novads, Latvija) - Sociālā dzīve un paražas
Biogrāfijas
Ģenealoģijas
Fotogrāfijas
Papīra lelles
CITI AUTORI Dāboliņa, Sanita 1970- edt com Redaktors Sastādītājs
Zvirgzdiņa, Dace 1943- csl Konsultants
Holste, Ilga csl Konsultants
Prātniece, Linda bkd Grāmatas dizaina autors
Priedīte, Elita 1956- edt Redaktors
Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība pbl
ISBN 9789934872228
UDK INDEKSS 908 (474.36)
908 (474.369)

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites