Apraksts

NOSAUKUMS Deviņu vīru spēks : stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 1918–1940 / zinātniskais redaktors Gatis Krūmiņš ; recenzenti: Aivars Stranga, Ēriks Jēkabsons ; latviešu tekstu literārā redaktore Sandra Liniņa ; angļu tekstu literārais redaktors Jānis Veckrācis.
APJOMS - 1 tiešsaistes resurss (242 lapas) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 8,09 MB.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs.
PIEZĪMES Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF).
SAITE (URL) E-grāmata
E-grāmata
CITI AUTORI Krūmiņš, Gatis 1973- edt Redaktors
Stranga, Aivars 1954- csl Konsultants
Jēkabsons, Ēriks 1965- csl Konsultants
Liniņa, Sandra 1963- red Tehniskais redaktors
Vādons, Jānis 1979- red Tehniskais redaktors
ISBN
9789934822520(atcelts)
UDK INDEKSS 328.131 (474.3) "1918/1940" (092)
94(474.3) "1918/1940"

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites