Apraksts

AUTORS Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē.
NOSAUKUMS Sokrates aizstahweschanàs runa : Kritons ; Faidons / Platons ; no greeķu walodas tulkojis Fr. Garais.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
A. Gulbja apgahdibâ
[1920].
APJOMS 175 lpp.
PIEZĪMES Vecajā ortogrāfijā.
Eewadâ: Greeķu filosofijas sahkumi lihds Platona laikam.
UDK INDEKSS 141

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites