Apraksts

AUTORS Bojārs, Juris, 1938-
NOSAUKUMS Starptautiskās privāttiesības / Juris Bojārs.
IZDEVUMS 2., pārstrādātais izdevums.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Zvaigzne ABC
©2010-2015
APJOMS - 4 sēj. ; 25 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
SATURS 4. sēj.: Starptautiskās kontraktu tiesības.
PIEZĪMES "Starptautiskās privāttiesības" IV sējums (2015.g.) ir Zvaigzne ABC iesniegtā 2013. g. izdevuma "Starptautiskās privāttiesības" III sējuma "Saistību tiesības" nepabeigtās nodaļas turpinājums, kas netika izdots krīzes dēļ. Pētījums kopā ietver III sējuma VII nodaļu "Saistību tiesības" un monogrāfiju "Starptautiskās kontraktu tiesības".
ISBN 9789934011436
9789934013553
9789934033131
9789934180385
UDK INDEKSS 341

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Izdevniecība "LU Akadēmiskais apgāds" klajā laidusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora, dr. habil. iur. Jura Bojāra monogrāfijas "Starptautiskās kontraktu tiesības. Starptautiskās privāttiesības" IV sējumu. Izdevums ir domāts kā pieredzējušiem zinātniekiem, tā praktizējošiem juristiem, studentiem: maģistrantiem un doktorantiem, kā arī Latvijas diplomātiem, baņķieriem, starptautiskajās komercoperācijās iesaistītiem komersantiem un viņu apkalpojošiem juristiem.

Šī grāmata uzskatāma par profesora 2013. gadā izdotās monogrāfijas "Starptautiskās privāttiesības" III sējuma "Saistību tiesības" toreiz nepabeigtās nodaļas turpinājumu, kas iepriekš netika izdota ekonomiskās krīzes dēļ. Ceturtais sējums veltīts detalizētai saistību tiesību izziņai starptautis­kajās privāttiesībās, kas Latvijā līdz šim ir ļoti maz pētītas.

Kā izdevuma autors norāda monogrāfijas priekšvārdā, izdevums vairāk paredzēts starptautisko privāto tiesību profesionāļiem un entuziastiem, jo „starptautiskās privātās tiesības kā visgrūtākā tiesību zinātnes disciplīna savas ļoti plašās avotu bāzes un sarežģīto juridisko instrumentu dēļ pilnīgi nesagatavotam lasītājam būtu grūti izprotamas.”

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites