Apraksts

AUTORS Bleiere, Daina, 1949-
NOSAUKUMS Eiropa ārpus Eiropas-- : dzīve Latvijas PSR / Daina Bleiere ; [literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains Baiba Lazdiņa].
IZDEVUMS 2., pārstrādātais izdevums.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2015.
APJOMS - 162 lpp. : tab. ; 20 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
CITI AUTORI Bērziņa, Gita 1974- red Tehniskais redaktors
Lazdiņa, Baiba 1964- cov Apvākojuma autors
ISBN 9789984459356
UDK INDEKSS 94 "1940/1991"

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Latvija pusgadsimtu ir bijusi atšķelta no ārpasaules. Dzīve padomju Latvijā kardināli atšķīrās  gan no tās, kas bija līdz 1940. gadam, gan no tās, kas veidojās pārējā Eiropā aiz dzelzs priekškara. Padomju režīms mēģināja uzspiest savus uzskatus un vērtības, kas ietekmēja gan to, kā cilvēki varēja izpaust savus talantus un politiskos uzskatus, gan to, kā viņi redzēja savu vietu pasaulē, gan viņu vērtību sistēmu. Šie mēģinājumi bieži bija nesekmīgi, tomēr padomju režīms ietekmēja cilvēkus ne tikai ar oficiālajām ideoloģiskām nostādnēm un vērtībām, bet arī ar neoficiālo un atklāti neatzīto praksi – blata un privilēģiju sistēmu, kas balstījās uz kompartijas izveidoto hierarhiju, ar kompromisiem starp ideoloģiskajiem postulātiem un reālās dzīves vajadzībām.

Grāmatā aplūkots, kā dzīvi padomju Latvijā ietekmēja ideoloģija, vara un ekonomiskā kārtība, kādas bija brīvības taustāmās un materiāli netveramās robežas. Sniegts ieskats teorētiskajā kontekstā, kas ir aktuāls padomju režīma pētniecībā, diskusijās par totalitārisma, revizionisma un postrevizionisma pieejām.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites