Apraksts

NOSAUKUMS Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi / [krājumu sagatavoja: V. Krūmiņa ... [u.c.] ; redaktore S. Terihova] ; Latvijas Republikas Augstākā tiesa.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Tiesu Namu aģentūra
2010-
APJOMS - sēj. ; 23 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
VIETVĀRDS Latvija
CITI AUTORI Krūmiņa, Veronika 1964- com Sastādītājs
Terihova, Signe edt Redaktors
Latvija. Augstākā tiesa com
Latvijas Vēstnesis. pbl
ISBN 9789984790824 (2009)
9789984790954 (2010)
9789984840222 (2011)
9789934508103 (2012)
9789934508172 (2013)
UDK INDEKSS 347.991 (474.3) (05)
347.991 (474.3) (058)
347.991 (474.3) (094.9) (058)

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Juridiskā pārvalde 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


VAS „Tiesu namu aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu piedāvā astoņpadsmito Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta departamentu nolēmumu apkopojumu. Vienlaikus šo izdevumu, iespējams, var uzskatīt par pēdējo Augstākās tiesas Senāta departamenta prakses un judikatūras atziņu apkopojumu, jo no 2014.gada 1.janvāra stājās spēkā grozījumi likumā „Par tiesu varu”, ar kuriem vārds „Senāts” Latvijas tiesu sistēmā tika dzēsts.

Krājumā veidošanā piedalījušies paši senatori un citi Augstākās tiesas juristi. Tajā apkopoti 119 paši nozīmīgākie 2013.gadā pieņemtie nolēmumi jeb aptuveni 4% no kopējā Senātā izskatīto lietu skaita. To vidū ir vairāki nolēmumi, kas maina iepriekšējo Senāta judikatūru, blakus lēmumi, kā arī senatoru atsevišķās domas.

Grāmatu veido 3 daļas – katram Senāta departamentam sava – ar atšķirīgu lappušu numerāciju. Katras lappuses numuram pievienots burts, kas norāda attiecīgo Senāta departamentu: A – Senāta Adminis¬tratīvo lietu departaments, C – Senāta Civillietu departaments, K – Senāta Krimināllietu departaments.

Katrai grāmatas nolēmumu daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī anotācija (latviešu un angļu valodā). Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti, tiem ir sagatavotas judikatūras tēzes. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji, kas palīdzēs atrast gan interesējošo nolēmumu, gan konkrētu judikatūras atziņu.

Krājumā publicētie Senāta nolēmumi nav uzskatāmi par precīziem spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Šī iemesla dēļ krājumā publicētie nolēmumi var atšķirties arī no Augstākās tiesas judikatūras datubāzē pieejamā satura.

2014.gada 21.februārī Augstākās tiesas plēnums pieņēma aicinājumu Saeimai atjaunot un saglabāt vēsturisko Senāta nosaukumu Latvijas Republikas augstākajai tiesu instancei. Šobrīd likums „Par tiesu varu” ir „atvērts”. Tomēr esošajā Saeimas priekšvēlēšanu gaisotnē prognozēt iesniegto priekšlikumu likuma grozījumiem izskatīšanas gaitu nav iespējams. Tāpēc nākamie Augstākās tiesas nolēmumu apkopojumu, ja tādi tiks izdoti, vismaz kādu laiku jau būs ar citu nosaukumu un noformējumu.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites