Apraksts

AUTORS Torgāns, Kalvis, 1939-
NOSAUKUMS Saistību tiesības : mācību grāmata / Kalvis Torgāns.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Tiesu namu aģentūra
2014
APJOMS - 590 lpp. ; 22 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija: [530.]-561. lpp. un rādītājs: [562.]-590. lpp.
ISBN 9789934508134
UDK INDEKSS 347.44

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Juridiskā pārvalde 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Tiesu namu aģentūra laidusi klajā jaunu mācību grāmatu saistību tiesībās. Tā ir Latvijā pazīstamā tiesību zinātnieka profesora, Dr.habil.iur., LZA akadēmiķa Kalvja Torgāna grāmata „Saistību tiesības”.

Grāmatas pamatā ir divas  agrāk izdotās mācību grāmatas saistību tiesībās (Saistību tiesības. I daļa, 2006 un Saistību tiesības. II daļa, 2008). Šajā izdevumā abas minētās grāmatas apvienotas, izdarot daudzus redakcionālus labojumus un papildinājumus atbilstoši mūsdienu situācijai, jo kopš iepriekšējo grāmatu publicēšanas gan Civillikumā, gan citos likumos izdarīti vairāki grozījumi.

Tā kā sakarā ar Latvijas iekļaušanos Eiropas Savienībā radusies nepieciešamība iepazīt arī citu šīs apvienības valstu teorētiskās atziņas, tiesību unifikācijas projektus, direktīvas un regulas, tad jaunajā grāmatā lasītājs atradīs arī to raksturojumu  un analīzi.

Ilustrācijai grāmatā sniegti un analizēti arī daudzi tiesu nolēmumu fragmenti.

Ņemot vērā, ka grāmatas saturs lielā mērā balstās uz vēsturē nozīmīgāko tiesību zinātnieku (K.Čakste, V.Sinaiskis, V.Bukovskis, F.Konradi, F.Valters, A.Būmanis u.c.), kā arī daudzu Latvijas un ārvalstu mūsdienu vidējās un jaunākās paaudzes zinātnieku  paustajām atziņām, grāmatas beigās dots plašs avotu saraksts. Tāpat grāmatā esošās informācijas apguvei lieti noderēs apjomīgais jēdzienu rādītājs.

Lai arī grāmata galvenokārt paredzēta tiesību zinātņu studentiem, taču tā var būt noderīga ikvienam, kuram nākas saskarties ar civiltiesisku strīdu risināšanu.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites