Apraksts

AUTORS Meļķisis, Edgars, 1929-
NOSAUKUMS Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti : rakstu krājums / Edgars Meļķisis.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Tiesu namu aģentūra
2014
APJOMS - 333, [1] lpp. ; 23 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija: [324.-334.] lpp. un zemsvītras piezīmēs
ISBN 9789934508189
UDK INDEKSS 340

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


VAS „Tiesu namu aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedru sagatavojusi ilggadējā Latvijas Universitātes profesora un Juridiskās fakultātes katedras vadītāja Edgara Meļķiša darbu izlasi. Pieminot profesoru viņa jubilejas gadā, krājums tiek izdots arī kā cieņas apliecinājums viņa ieguldījumam Latvijas valstiskuma atjaunošanā un tiesiskās sistēmas veidošanā.

Rakstu krājumā apkopoti divdesmit pieci profesora darbi, kas tapuši laika posmā no 1995.gada līdz 2008.gadam un kuros analizēti dažādi tiesību filozofijas, tiesību teorijas un juridiskās metodes mācības jautājumi, kā arī komentēti aktuāli likumprojekti vai tiesību prakses gadījumi.

Rakstu krājums sniedz autentisku skatījumu uz Latvijas tiesiskās sistēmas transformāciju, kalpojot par attiecīgā laika Latvijas tiesību vēstures nozīmīgu avotu. Tomēr tam nav tikai tiesībvēsturiska nozīme. Arī šodien profesora Edgara Meļķiša paustās tiesību doktrīnas atziņas ir aktuālas un praktiski noderīgas. No viņa rakstiem studenti joprojām apgūst tiesību teoriju, juridiskās metodes mācību un tiesību filozofiju. Tāpat uz profesora rakstos paustajām domām atsaucas citi tiesību zinātnieki un tiesību piemērotāji. Satversmes tiesa savos nolēmumos atsaukusies uz profesora pētījumiem par tiesību normu iztulkošanu un tiesu prakses vienotību.

Visi krājumā apkopotie profesora darbi iepriekš publicēti dažādos juridiskos izdevumos, taču laika gaitā tie kļuvuši arvien grūtāk pieejami to lasītājiem. Tādēļ arī radās iecere apkopot vienu¬viet nozīmīgākos profesora rakstus, kas tapuši pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Šis izdevums noteikti noderēs studentiem tiesību zinātņu apgūšanā, kā arī jebkuram lasītājam, kas interesējas par Latvijas tiesisko sistēmu.

Tieši šim izdevumam ir tapušas profesores Daigas Rezevskas un profesores Inetas Ziemeles apceres par profesoru Edgaru Meļķisi, kā arī viņa biogrāfija, kas lasītājam sniegs nepieciešamo informāciju par profesoru un viņa dzīves gājumu. Savukārt rakstiem pievienotajās redaktoru piezīmēs noradīts uz īstenotajiem pasākumiem, novēršot profesora rakstos analizētās problēmas, kā arī laika gaitā notikušajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites