Apraksts

NOSAUKUMS Valoda: nozīme un forma : Language: Meaning and Form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; [krājuma sastādītājas un atbildīgās redaktores Ilze Lokmane un Andra Kalnača].
IZDEVĒJS/GADS Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2014
APJOMS 180 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija rakstu beigās.
ISBN 9789984450797 ([1])
9789984455471 (2)
9789984456997 (3)
9789984458526 (4)
UDK INDEKSS 811

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Populārzinātnisku rakstu krājums par aktuāliem jautājumiem latviešu valodas praksē – gan rakstu valodā, gan mutvārdu runā. Krājums domāts ikvienam, kam interesē valodas prakses jautājumi.

[1.] Plašsaziņas līdzekļu valoda = Mass media language -- 2. Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā = Grammaticalization and lexicalization in the system of Latvian -- 3. Teorija un metodoloğija latviešu valodniecībā = Theory and methodology in Latvian linguistics.--4. Kategoriju robežas gramatikā = Boundaries of Categories in Grammar

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites