Apraksts

NOSAUKUMS Mikroekonomika : teorija un analīze / Andrejs Jaunzems ; [Ventspils Augstskola].
IZDEVĒJS/GADS [Ventspils]
Ventspils Augstskola
2013
APJOMS - 899 lpp. : tab., graf. ; 31 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija: 884.-890. lpp.
PIEZĪMES "Grāmata ir autora iepriekš izdoto grāmatu "Mikroekonomika. 1. daļa, ISBN 9789984821191" un "Mikroekonomika. 2. daļa, ISBN 9789984648101" pārstrādāts un papildināts apvienojums"--Titlp. otrā pusē.
CITI AUTORI Ventspils Augstskola
ISBN 9789984648309
UDK INDEKSS 330.101.542

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Ventspils Augstskola http://www.venta.lv ar Ventspils pilsētas Domes atbalstu laidusi klajā Ventspils Augstskolas profesora Andreja Jaunzema grāmatu "Mikroekonomika: teorija un analīze", kas ir paredzēta ekonomikas un vadības zinību akadēmiskajām studijām.

Grāmata "Mikroekonomika: teorija un analīze" ir vidēji augsta teorētiskā līmeņa kurss, kas radies pateicoties dāņu profesora Mortena Hansena lasītajam kursam "Microeconomics" 120 stundu apjomā, ekonomikas teorijas 72 stundu kursam, ko Nordic Research Academy lasīja norvēģu profesors Arilds Seathers, ka arī balstoties uz Andreja Jaunzema vairāku gadu desmitu ilgajām literatūras studijām, zinātniskajiem pētījumiem un pedagoģiskā darba pieredzi.

Sava veida inovācija Latvijas tradīcijās ir tā, ka grāmata "Mikroekonomika: teorija un analīze" veidota kā zinātniskas monogrāfijas un akadēmiska mācību teksta sintēze. Grāmatā "Mikroekonomika: teorija un analīze" ir didaktikas novitātes, kā arī organiski iekļauti recenzētie un publicētie autora zinātniskie raksti mikroekonomika. Kā norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Baiba Rivža, “grāmata "Mikroekonomika: teorija un analīze" ir aktuāla, jo latviešu valodā līdz šim nav pieejama publicēta tik izvērsta analītiska rakstura grāmata mikroekonomikā. Materiāls ir unikāls”.

Andrejs Jaunzems ir matemātikas doktors, profesors ekonomikas nozares ekonometrijas apakšnozarē. Ilgāk par ceturtdaļgadsimtu strādājis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē, ir vairāk nekā 110 zinātnisku un metodisku rakstu un grāmatu autors, kā arī sarakstījis Maskavā recenzēto grāmatu "Математика для экономических наук. Общий курс" un grāmatu "Mikroekonomika. Vidēja teorētiskā līmeņa kurss". Tās ir lielākā apjoma grāmatas, kas jebkad attiecīgajā jomā ir publicētas Latvijā. Kopš Ventspils Augstskolas dibināšanas strādā Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātē par Ekonomikas teorijas un kvalitatīvo metožu katedras vadītāju. Bakalaura, maģistra un doktora programmās lasa lekcijas mikroekonomikā, matemātikā, statistikā, ekonometrijā, operāciju pētīšanā, finansu matemātikā, riska analīzē, izlietojuma—izlaides analīzē, lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās metodēs, menedžmenta ekonomikā.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites