Apraksts

NOSAUKUMS Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski / [autori: Ritma Rungule ... [u.c.]].
IZDEVĒJS/GADS Rīga
LU Filozofijas un socioloģijas institūts
2012
APJOMS - 179 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija: 169.-177. lpp.
PIEZĪMES Autori uzrādīti titullapas otrā pusē
CITI AUTORI Rungule, Ritma aut edt Autors Redaktors
ISBN 9789934506055
UDK INDEKSS 331.5

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Demogrāfiskās prognozes, kas līdzīgas visām Eiropas valstīm - kā attīstītas tirgus ekonomikas, tā pārejas ekonomikas valstīm, liecina, ka nākošajās desmitgadēs pieaugs iedzīvotāju novecošana un palielināsies veco cilvēku īpatsvars iedzīvotāju sastāvā. Monogrāfijas autori pievērsušies galveno novecošanas izpausmju izpētei un salīdzinošai analīzei sociālās aizsardzības, nevienlīdzības, sociālās politikas un nodarbinātības aspektos. Grāmata sagatavota, balstoties uz pētījuma "Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, neveinlīdzība un darba tirgus riski Baltijas valstīs" rezultātiem, kas realizēts ar EEZ finanšu grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" apakšprojekta ietvaros. Bāzējoties uz daudzveidīgu socioloģisko pētniecības metožu pielietojumu, to skaitā - zinātniskās literatūras un sociālās politikas analīzi; kvantitatīvo sociālo, t.sk., salīdzinošo petījumu datu analīzi; ekspertu intervijām u.c. pētījumā sniegti kā teorētiskie sadarbības novecošanas raksturojumi, tā arī analizēta vecu cilvēku situācija Latvijā salīdzinājumā ar citām Baltijas un Eiropas valstīm.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites