Apraksts

NOSAUKUMS Ievads dokumentu pārvaldībā / Zita Janitēna.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Lietišķās informācijas dienests
2013
APJOMS - 207 lpp. : il. ; 22 cm.
ISBN 9789984896014
UDK INDEKSS 005.9

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Šī lietvedības grāmata sniedz praktiskus piemērus un atbildes uz jautājumiem par dokumentu sagatavošanu, noformēšanu, kārtošanu un uzglabāšanu mazos un vidējos uzņēmumos, kā arī valsts un pašvaldības iestādēs.
Dokumentu parvaldībā pavisam nesen ir aizsākusies jauna ēra. 2010. gadā Saeimā tika pieņemts Dokumentu juridiskā spēka likums un Arhīvu likums. Uz šo likumu pamata Ministru kabinets ir izdevis vairākus noteikumus, kas reglamentē dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, saglabāšanas un arhivēšanas prasības. Tāpēc mums visiem ir daudz jauna, ko apgūt un mācīties.
Lietvedības procesi nepaliek uz vietas, tie mainās līdzi laikam un līdzi mums pašiem. Ik vienā likumā vai noteikumā var būt kāds punkts vai pants, kas radīs jautājumus: kā rīkoties pareizāk? Iespējams, ka normatīvajos aktos ietvertās prasības ir vispārīgas, tāpēc katra konkrēta situācija ir interpretējama un var rasties atšķirīga pieeja risinājumam, dažādi traktējumi. Arī dokumentu pārvaldības joma nav izņēmums.
Tāpēc būsim gudri, izglītoti, radoši, zinātkāri!

GRĀMATAS SATURS:

 • Fiziskās personas iesniegums (pie teikums, vēstule u.tml.)
 • Organizācijas dokuments (tas pats, kas pārvaldes dokuments)
 • Par dokumenta veida nosaukumu
 • Kopsavilkums par svarīgākajiem rekvizītiem, kas dokumentam piešķir juridisku spēku
 • Organizācijas (pārvaldes) dokumentu no formēšana
 • Dokumentu no formējuma problemātika
 • Dokumentu saglabāšana
 • Saņemto dokumentu aprite
 • „Iekšējo” dokumentu aprite
 • Ļoti vienkāršoti par e-dokumentiem
 • Dokumentu atvasinājumi
 • Dublikāts
 • Lietu nomenklatūra
 • Raksturīgākie saīsinājumi
 • Normatīvie akti

PAR AUTORU:

Zita Janitēna (Mg.hist.) dokumentu pārvaldībā strādā kopš 1998. gada, sākot no iestādes, kur dokumentu uzskaite notika burtnīcā, un beidzot ar iestādi, kurā ir elektroniskā dokumentu pārvaldība. Apmeklējusi vairāk nekā 50 seminārus par dokumentu pārvaldības un arhīva jautājumiem, vairākkārt Arhīva inspekcijas pārbaudīta (dažādās iestādēs), ir saņēmusi izglītības un zinātnes ministra pateicības rakstu par lietvedības nodrošināšanu Izglītības valsts inspekcijā, kopš 2003. gada vada seminārus ievadā dokumentu pārvaldībai. Dokumentu pārvaldība ir ne tikai viņas darbs, bet arī hobijs. Šī grāmata būs praktisks palīgs visiem, kas vēlas apgūt lietvedības jomu, un noderēs arī tiem, kas jau veiksmīgi strādā dokumentu pārvaldībā.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites