Apraksts

AUTORS Bikse, Veronika, 1941-
NOSAUKUMS Uzņēmējspējas / Veronika Bikse.
APJOMS - 132 lpp. : tab.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 129.-132. lpp.
ISBN 9789984979168
UDK INDEKSS 658

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Latvijā septiņi no desmit aptaujātajiem skolēniem nākotnē vēlas veidot savu uzņēmumu. No vienas puses, šis skaitlis parāda, ka nākotnē Latvijā varētu būt daudz darbīgu cilvēku. Taču, no otras, viss nav tik vienkārši, jo, lai arī vēlme dibināt savu uzņēmumu ir daudziem, reāli gatavi riskēt ir ļoti nedaudzi. Diemžēl Latvijas izglītības sistēma nav balstīta uz to, lai veicinātu uzņēmējspēju attīstību, kas ļautu daudz vieglāk arī savus sapņus īstenot dzīvē.
Lai šo situāciju mainītu un iegūtu pozitīvu pieredzi, jau 2009.gadā tika sākts projekts „Uzņēmējprasmju attīstības veicināšana izglītībā Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā un Somijā 2009–2011”, kurš paredzēja veicināt attieksmes maiņu pret uzņēmējdarbības izglītību. Programma ietvēra arī pieredzes apmaiņu un skolotāju mācības, lai izglītību orientētu uz uzņēmējspēju kompetenču, attieksmes un prasmju attīstību visos izglītības līmeņos.

Projekts ir finansēts Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas „Central Baltic Interreg IV A programme 2007–2013” ietvaros, un to atbalstīja arī Rīgas dome. Kopējās projekta izmaksas četrās valstīs bija nedaudz vairāk kā 1,3 miljoni eiro, savukārt Latvijas daļa – nepilni 300 tūkstoši eiro.
Projekta realizācijā Latvijā tika iesaistītas 20 Rīgas vispārējās izglītības iestādes, no tām piecas pirmsskolas un 15 skolas. Projekta vadītāja Lāsma Lancmane norādīja, ka mūsdienās uzņēmējspējas ir svarīgi attīstīt jau no mazotnes. Projekta ietvaros ir izdota arī Latvijas Universitātes profesores Veronikas Bikses grāmata „Uzņēmējspējas”, kas sniedz gan izpratni par uzņēmējdarbības izglītību un tās nozīmi, gan arī apkopo projekta laikā veikto pētījumu rezultātus. Profesore bija projekta nozīmīgākā sadarbības partnere un konsultante.
Bikse projekta noslēguma pasākumā ES mājā sacīja: ”Ekonomikas mācīšana skolā vēl nenozīmē, ka jaunais cilvēks nākotnē kļūs par uzņēmēju. Svarīga ir arī uzņēmējspēju attīstība.”
Mūsdienu ekonomikā vairs nepietiek tikai ar tradicionālajiem resursiem – zemi, darbu un kapitālu, lai izveidotu spējīgu uzņēmumu un tālāk arī tautsaimniecību. Ir nepieciešamas uzņēmējspējas, proti, ir nepieciešama kompetence un tāds īpašību salikums, kas ļauj veiksmīgi darboties uzņēmējdarbībā. Turklāt šīs spējas ir iespējams attīstīt, bērnu jau no mazotnes radinot pie aktīvas darbošanās, sniedzot viņam dažādas zināšanas par uzņēmējdarbības aspektiem.
Gan Latvijā, gan arī vidēji Eiropas valstīs līdz pat 92% no visiem uzņēmumiem ir mazi, kur praktiski uzņēmējs vienlaicīgi ir gan darba devējs, gan darba ņēmējs. „Uz jautājumu, kas traucē veidot savu uzņēmumu, Latvijā par pirmo iemeslu tiek minēts nepietiekams finansējums, taču otrs iemesls ir atzīšanās, ka trūkst zināšanu, prasmju un uzņēmības to darīt,” pastāstīja Bikse. Profesore arī piebilda, ka uzņēmējspējas ir jāattīsta ne tikai bērniem, tas ir jādara visu dzīvi, un tāpēc būtu ļoti svarīgi, ka valdība beidzot izstrādātu uzņēmējdarbības izglītības rīcības programmu un to arī realizētu.

Uzņēmējdarbības izglītība ietver divus būtiskus aspektus. Pirmais – atspoguļo plašāku skatījumu, lai izglītība tiktu orientēta uz uzņēmējdarbībai raksturīgas attieksmes un prasmju attīstību, kas ir saistīta ar noteiktu cilvēka personisko īpašību kopuma veidošanu, bet nav tieši orientēta uz jaunu uzņēmumu veidošanu. Otrs – skar uzņēmējspēju kompetences attīstīšanas procesu katrā atsevišķā izglītības sistēmas pakāpē, saistot to jau ar konkrētu miniuzņēmumu veidošanu un vadīšanu, jauniešu iesaisti noteiktā praktiskā nodarbē vienlaikus ar zināšanu apguvi, ievērojot principu – mācīties darot.
 

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites