Apraksts

Leader00838nam a22002527i 4500
0011010631
003LB
00520071114133901.0
008071113s2007 lv lav
020 a: 9789984993065
040 a: LB
041 a: lav
080 a: 331.5
24510a: Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitātec: Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma "Darba tirgus pētījumi" ; Projekts "Labklājības ministrijas pētījumi"
260 a: Rīgab: Latvijas Universitātec: 2007
300 a: XII, 240 lpp.b: tab., diagr.
504 a: Bibliogr.: 198.-203. lpp.
6102 a: LR Labklājības ministrija
695 a: Darbsa: Migrācija
8564 u: http://www.darbatirgus.gov.lv/?id=211&lang=&top=33&sa=89&
941 b: 2007-12-14T14:36:46c: 1
990 a: 331.5
996 a: B

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 331.5 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta Labklājības ministrijas pētījumi Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003 pētījuma „Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte” (DĢM) mērķis ir izvērtēt iekšējo un ārējo (uz Latviju un no Latvijas) darbaspēka mobilitāti, lai noskaidrotu darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma sabalansēšanas iespējas darba tirgū Latvijā. Pētījumā izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes – iedzīvotāju aptauja Latvijā, ekspertintervijas, formalizētās intervijas ar ārvalstīs strādājošiem Latvijas iedzīvotājiem, datu statistiskā un ekonometriskā analīze.

DĢM pētījumā ir darba ģeogrāfiskās starpvalstu, iekšzemes un ikdienas mobilitātes novērtējums Latvijā, sniegts no Latvijas izceļojušā un no ārvalstīm iebraukušā darbaspēka raksturojums.

Pētījumā ir raksturoti migrācijas politikas priekšnosacījumi, izvērtētas migrācijas politikas alternatīvas un veikta darbaspēka ģeogrāfiskās mobilitātes efektivitātes analīze. Pētījums sniedz rekomendācijas aktīvo un preventīvo migrācijas plūsmu un apjomu regulējošo pasākumu efektivitātes palielināšanai, kas sekmētu darba tirgus līdzsvarošanu.

Atslēgvārdi: darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte, migrācija, emigrācija, imigrācija, reemigrācija, migrācijas politika.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites