Apraksts

Leader00729nam a22002647i 4500
0011009878
003LB
00520090601153012.0
008061120s2006 lv lav
020 a: 9984978966
035 a: (LB) 1009878
040 a: LBd: LB
041 a: lav
080 a: 658.3
1001 a: Boitmane, Ilze
24510a: Personāla atlase un novērtēšanac: Ilze Boitmane
260 a: Rīgab: Lietišķās informācijas dienestsc: 2006
300 a: 160 lpp.
440 0a: Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka
504 a: Bibliogr.: 157.-160. lpp.
695 a: Personāls
856##u: http://www.lid.lv/images/PDF/personalaatlaseunnovertesana.pdf
941 b: 2007-12-14T14:36:38c: 1
990 a: 658.3
996 a: BL

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 658.3 Plauktā Var pasūtīt
Personāla pārvalde 03 1 658.3 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmatu personāla vadītājiem un uzņēmējiem, kas nolēmuši paplašināt savu uzņēmējdarbību, līdz ar to piesaistīt un veiksmīgāk izmantot cilvēku resursus. Tā būs palīgs humanitāro un ekonomisko zinātņu studentiem, kurus interesē praktiskie sociālās psiholoģijas un personāla vadības jautājumi.

Darbinieks ir lielākā uzņēmuma vērtība un kapitāls, kurš palīdz sasniegt organizācijas izvirzītos mērķus un kļūt tai par vadošo nozarē. Grāmatas uzdevums ir iepazīstināt lasītāju ar svarīgākajiem kandidātu meklēšanas, atlases un novērtēšanas pamatprincipiem, kā arī sniegt dažus praktiskus padomus un idejas, kā organizēt personāla darbu savā uzņēmumā.

Grāmatas nodaļās detalizēti iepazīsimies ar personāla vadības sistēmas pamatiem, kuru modelī ir personāla atlases un darbinieku novērtēšanas procesi. Turpmākajās nodaļās izklāstīsim un dosim praktiskus padomus, kā meklēt atbilstošāko darbinieku, un, kādas ir metodes, lai uzsāktu kandidātu atlasi un kompetenāu novērtēšanu. Detalizēti iedziļināsimies tādās atlases metodēs, kā sākotnējā atlase, darba intervija, grupu darba intervija, head huntings, kandidātu psiholoģiskā un profesionālā testēšana. Grāmatas pielikumi sniegs vispusīgu priekšstatu un idejas, kas lasītājam izveidos priekšstatu par personāla atlases un novērtēšanas dokumentācijas izveidošanas principiem, piemēram, kā izveidot darba sludinājumu; kā uzrakstīt amata aprakstu; kādas formas un procedūras nepieciešamas kandidātu interviju organizēšanai; kā veikt atsauksmju ievākšanu un kā nosūtīt pozitīvu atteikuma vēstuli.

Grāmatas noslēgumā pieskarsimies tādām ļoti aktuālām problēmām kā jaunā darbinieka adaptāciju uzņēmumā, darba motivācija un darba rezultātu un sasniegumu novērtēšana. Nodaļās iepazīsimies ar populārākajām darbinieku novērtēšanas metodēm un principiem, kas nepieciešami, lai motivētu darbinieku strādāt uzņēmumā, izveidojot progresīvu atalgojuma un prēmēšanas sistēmu. Uzsvērsim to, kāda ir darbinieka loma uzņēmuma attīstībā un kas ir būtiskākais, lai cilvēkam nezustu motivācija darbam un saglabātos lojalitāte pret uzņēmumu.

ILZE BOITMANE,
I-Work Latvia idejas autore un vadītāja, konsultante ar ilggadēju pieredzi personāla
atlases un novērtēšanas uzņēmumā WorkingDay

Grāmatas saturs:

Mērķorientētas personāla vadības galvenās vadlīnijas
Personāla attīstības realizācija Latvijā
Personāla atlase un izvēle

Amata apraksta un kompetenāu modeļa nozīmība personāla vadībā un atlasē
Amata apraksts
Kompetenāu modeļi

Personāla attīstība, plānošana, atlase un novērtēšana
Personāla atlases attīstības vēsturiskie aspekti
Personāla atlases un novērtēšanas procesa vadība

Personāla meklēšanas resursu izvērtēšana
Sludinājumu publicēšanas specifika
Personāla atlases un novērtēšanas uzņēmumu specifika un efektivitāte

Sagatavošanās darbinieka meklēšanai
Darbinieka profils
Darba sludinājuma izveidošana
Personāla atlases un novērtēšanas metodes
Novērtēšanas kritēriju noteikšana un shematizēšana

Kā izveidot kandidātu novērtēšanas kritērijus
Personāla atlases projekta metodoloģiskā shēma

Kandidātu sākotnējās atlases veikšana

Pieteikuma un CV izvērtēšana
Telefona darba intervijas organizēšana
Aptauju un anketu izveidošanas pamatprincipi
Novērojums un tā praktiskais izmantojums

Darba interviju un pārrunu vadīšana
Darba intervijas nozīme personāla atlasē
Darba intervijas teorētiskie aspekti
Darba intervijas metodes un prakse
Darba intervijas jautājumu sastādīšana un piemēri
Diskriminējošie jautājumi darba intervijā
Darba intervijas uzbūve
Darba intervijas procesa vadība un plānošana
Intervētāja personība

Grupu interviju organizēšanas profesionalitāte un vadība
Testu un to funkcionalitāte kandidātu novērtēšanā
Testu klasifikācija
Psiholoģiskie testi kandidātu novērtēšanā

Darba uzdevumi un profesionālo kompetenāu novērtēšanas metodes
Kā tiek veidoti darba uzdevumi
Atsauksmju jeb referenāu vākšana

Darbinieku pārvilināšana jeb galvu medības
Personāla atlases uzņēmumu un Assessment centru darbības pamatprincipi
Jauno darbinieku adaptācija uzņēmumā
Darbinieku novērtēšana

Ko parasti darba devējs vēlas novērtēt
Darbinieku novērtēšanas metodes
Ikgadējo darbinieku pārrunu organizēšana

Motivācija
Motivācijas galvenās teorijas
Padomi darbinieka motivēšanai
Personāla motivācijas sistēmas attīstība un atalgojuma politika
Karjeras izaugsme un attīstība

Pēcvārds
Pielikumi
Skaidrojošā vārdnīca
Izmantotās literatūras saraksts

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites