Apraksts

Leader00735nam a22002767i 4500
0011005418
003LB
00520040107111425.0
008031223s2003 lv lav
020 a: 9984728676
040 a: LB
041 a: lav
080 a: 347.4
1001 a: Joksts, Osvalds
24510a: Saistību tiesības saimnieciskajos darījumosc: Osvalds Joksts
250 a: 2. pārstrād., papildin. izd.
260 a: Rīgab: Turībac: 2003
300 a: 215 lpp.
440 0a: Tiesību zinātņu bibliotēkav: 18
695 a: Saistību tiesības
695 a: Līgums
941 b: 2007-12-14T14:36:02c: 1
990 a: 347.4
996 a: BL

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 347.4 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Šī grāmata palīdzēs visiem interesentiem labāk orientēties saistību tiesībās, kas rodas no tiesiskiem un prettiesiskiem darījumiem un deliktiem, prasījumos darba attiecībās, svešu lietu pārzināšanas, personiskiem un mantiskiem aizskārumiem un kaut vai minimāli palīdzēs nepieļaut pušu strīdus vai arī tos atrisināt daudz civilizētāk.

Tieši tāpēc grāmatā akcenti likti uz likumdošanas izmaiņām pēc valsts neatkarības iegūšanas un parādīts, kā veidojusies un veidojas Latvijas tiesu prakse. Grāmatā tiek analizētas Komerclikuma normas, kuras paredz fundamentālu uzņēmējdarbības reformu, lai kopumā sakārtotu biznesa vidi Latvijā.

Otrais, papildinātais izdevums.

SATURS

Priekšvārds
Ievads
I nodaļa. Saistību tiesības un to vispārīgs raksturojums
1.1. Tiesiskie darījumi kā saistību tiesību rašanās pamats
1.2. Saistību veidi un to īpatnības
1.3. Saistību izpildes subjekti, laiks un vieta
1.4. Saistību izpildes nodrošinājuma veidi. Zaudējumu rašanās un to atlīdzināšana
1.5. Saistību izbeigšanās

II nodaļa. Saistību un līgumisko attiecību mijiedarbība
2.1. Līgumu noslēgšanas vispārējie noteikumi saistību kontekstā
2.2. Līguma forma, saturs un veidi
2.3. Saimniecisko līgumu nozīme saistību tiesībās
2.4. Lauksaimniecības un citu saimniecisko līgumu īpatnības

III nodaļa. Saistību tiesības un uzņēmējdarbība
3.1. Uzņēmējdarbības ekonomisko faktoru nozīme saistību tiesībās. Uzņēmējdarbība un ekonomiskā noziedzība
3.2. Saistību tiesības daudzveidīgo uzņēmējdarbības formu kontekstā
3.2.1. Viena īpašnieka uzņēmumi, to būtība un vispārējs raksturojums
3.2.2. Uzņēmējsabiedrības un to vispārējs raksturojums

IV nodaļa. Komercdarbība un tās tiesiskais reglamentējums
4.1. Uzņēmējdarbība pārejas periodā uz komercdarbību
4.2. Komercdarbības formas un to tiesiskais raksturojums
4.3. Komercdarbības noteikumu īpatnības pārejas periodā
4.4. Komercdarbības formu pārreģistrācijas noteikumi
4.5. Pārejas noteikumu piemērošana sabiedrību maksātnespējas un likvidācijas procesos, kā arī izslēgšanā no reģistra
4.6. Komerclikuma regulējums valsts un pašvaldību objektu nomas un privatizācijas jautājumos
Pielikums

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites