Apraksts

Leader06678nam a2201501 i 4500
0011015239
003LB
00520200106162528.0
008200106s2019 lv 000 0 lav
020 a: 9789984840642q: iesiets
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000955038
040 a: LV-RiVBb: lave: rdad: LV-RiAUBd: LV-RiLUBd: LB
0410 a: lavb: eng
080 a: 347.9
24500a: Tiesas un mediju komunikācijab: sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesuc: autoru kolektīvs Ringolda Baloža zinātniskā vadībā un redakcijā ; zinātniskā redkolēģija: Dr.iur. Ringolds Balodis, Dr.iur. Edvīns Danovskis, Dr.iur. Annija Kārkliņa, Dr.iur. Jānis Kārkliņš ; ievads: Egils Levits, Ringolds Balodis, Madara Fridrihsone ; māksliniece Dita Pence.
264 1a: Rīgab: Latvijas Vēstnesisc: [2019]
264 3a: Jelgavab: Jelgavas tipogrāfija
264 4c: ©2019
300 a: 412 lpp.b: diagrammasc: 21 cm
336 a: tekstsb: txt
336 a: attēlsb: sti
337 a: tiešuztveres videb: n
338 a: sējumsb: nc
500 a: Autori: Gaidis Bērziņš, Madara Fridrihsone, Laila Jurcēna, Jānis Kārkliņš, Anita Kovaļevska, Veronika Krūmiņa, Irēna Kucina, Artūrs Kučs, Aleksandrs Kuzņecovs, Māris Ķirsons, Lauris Leja, Veronika Leja, Egils Levits, Lauris Liepa, Jurģis Liepnieks, Dace Mita, Sanita Osipova, Aivita Putniņa, Filips Rajevskis, Jānis Rozenbergs, Ritums Rozenbergs, Anda Rožukalne, Rita Ruduša, Kristīne Strada-Rozenberga, Aigars Strupišs, Juris Stukāns, Artūrs Utināns, Daiga Vilsone, Rasma Zvejniece.
500 a: Ziņas par autoriem: 381.-393. lpp.
504 a: Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs
546 a: Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā
60014a: Balodis, Ringoldsd: 1966-
60014a: Bērziņš, Gaidis
60014a: Fridrihsone, Madarac: (žurnāliste)
60014a: Jurcēna, Lailad: 1970-
60014a: Kārkliņš, Jānisd: 1979-
60014a: Kovaļevska, Anitad: 1978-
60014a: Krūmiņa, Veronikad: 1964-
60014a: Kucina, Irēnad: 1981-
60014a: Kučs, Artūrsd: 1975-
60014a: Kuzņecovs, Aleksandrsc: (jurists)
60014a: Leja, Laurisd: 1978-
60014a: Leja, Veronikad: 1986-
60014a: Levits, Egilsd: 1955-
60014a: Liepa, Laurisd: 1971-
60014a: Liepnieks, Jurģisd: 1972-
60014a: Mita, Daced: 1973-
60014a: Osipova, Sanitad: 1968-
60014a: Pastars, Edgarsd: 1981-
60014a: Putniņa, Aivitad: 1969-
60014a: Rajevskis, Filips
60014a: Rozenbergs, Jānisd: 1978-
60014a: Rozenbergs, Ritumsd: 1965-
60014a: Rožukalne, Andad: 1965-
60014a: Ruduša, Ritad: 1966-
60014a: Strada-Rozenberga, Kristīned: 1976-
60014a: Strupišs, Aigarsd: 1967-
60014a: Stukāns, Jurisd: 1972-
60014a: Utināns, Artūrsd: 1963-
60014a: Vilsone, Daiga
60014a: Zvejniece, Rasmad: 1963-
650 4a: Tiesasz: Latvija
650 4a: Komunikācija tiesībās
650 4a: Komunikācija tiesībāsz: Latvija
650 4a: Taisnīga tiesas izskatīšanaz: Latvijax: Sabiedriskā doma
650 4a: Plašsaziņas līdzekļix: Ietekmez: Latvija
650 4a: Plašsaziņas līdzekļi un tiesu varaz: Latvija
655 4a: Krājumi
7001 a: Balodis, Ringoldsd: 1966-4: edt4: aut4: auie: Redaktorse: Autorse: Ievada u.tml. autors
7001 a: Danovskis, Edvīnsd: 1986-4: edte: Redaktors
7001 a: Kārkliņa, Annijad: 1979-4: edte: Redaktors
7001 a: Kārkliņš, Jānisd: 1979-4: edt4: aute: Redaktorse: Autors
7001 a: Levits, Egilsd: 1955-4: aut4: auie: Autorse: Ievada u.tml. autors
7001 a: Fridrihsone, Madarad: 1988-4: aut4: auie: Autorse: Ievada u.tml. autors
7001 a: Pence, Ditad: 1975-4: bkde: Grāmatas dizaina autors
7001 a: Bērziņš, Gaidisd: 1970-4: aute: Autors
7001 a: Jurcēna, Lailad: 1970-4: aute: Autors
7001 a: Kovaļevska, Anitad: 1978-4: aute: Autors
7001 a: Krūmiņa, Veronikad: 1964-4: aute: Autors
7001 a: Kucina, Irēnad: 1981-4: aute: Autors
7001 a: Kučs, Artūrsd: 1975-4: aute: Autors
7001 a: Kuzņecovs, Aleksandrsc: (jurists)4: aute: Autors
7001 a: Leja, Laurisd: 1978-4: aute: Autors
7001 a: Leja, Veronikad: 1986-4: aute: Autors
7001 a: Liepa, Laurisd: 1971-4: aute: Autors
7001 a: Liepnieks, Jurģisd: 1972-4: aute: Autors
7001 a: Mita, Daced: 1973-4: aute: Autors
7001 a: Osipova, Sanitad: 1968-4: aute: Autors
7001 a: Pastars, Edgarsd: 1981-4: aute: Autors
7001 a: Putniņa, Aivitad: 1969-4: aute: Autors
7001 a: Rajevskis, Filipsd: 1974-4: aute: Autors
7001 a: Rozenbergs, Jānisd: 1978-4: aute: Autors
7001 a: Rozenbergs, Ritumsd: 1965-4: aute: Autors
7001 a: Rožukalne, Andad: 1965-4: aute: Autors
7001 a: Ruduša, Ritad: 1966-4: aute: Autors
7001 a: Strada-Rozenberga, Kristīned: 1976-4: aute: Autors
7001 a: Strupišs, Aigarsd: 1967-4: aute: Autors
7001 a: Stukāns, Jurisd: 1972-4: aute: Autors
7001 a: Utināns, Artūrsd: 1963-4: aute: Autors
7001 a: Vilsone, Daiga4: aute: Autors
7001 a: Zvejniece, Rasmad: 1963-4: aute: Autors
7102 a: Latvijas Vēstnesis (izdevniecība)
904 a: 2019b: 11c: Mf: 11-2
919 a: nb
996##a: BL

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 347.9 Izdota lasītājam uz mājām Izsniegts līdz 05.01.2022

Anotācija


Izdevuma  ievadraksts un trīs nodaļas izkārtotas tā, lai no tiesas un mediju komunikācijas ievirzītu lasītāju diskusijā par sabiedrības spiedienu un sabiedriskā viedokļa ietekmi uz tiesas spriešanu.

Grāmata ir "nebijis mēģinājums analizēt Latvijas justīcijas komunikācijas labo praksi, lai šī prakse kļūtu vēl efektīvāka. Svarīgi ir ne tikai tas, ka pie tiesu sistēmas piederīgie runā ar sabiedrību, bet arī tas, ka viņi runā sabiedrībai saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot profesionālo specifiku. Ja justīcija nerunās ar sabiedrību, mediji un tie, kas ietekmē medijus, runās justīcijas vietā,” uzsver izdevuma zinātniskais vadītājs un idejas autors profesors Dr. iur. Ringolds Balodis.

Ierosmi grāmatas tapšanai devusi pagājušajā gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes un Tiesību zinātņu pētniecības institūta organizētā konference par sabiedrības viedokļa ietekmi uz tiesnešiem un tiesu sistēmu. Sākotnējais temats grāmatā skatīts plašāk, aplūkojot justīcijas komunikāciju ar medijiem, jo praksē tieši tiesneši, prokurori, izmeklētāji vai advokāti ir tie, kuru teiktais sabiedrībai atklāj tās vai citas lietas aizkulises un liek apjaust notikumu būtību.

Grāmatas autori ir Valsts prezidents, tieslietu jomas lietpratēji, sabiedrisko attiecību eksperti, sociologi un žurnālisti.

Izdevums būs noderīgs palīgs katra jurista darbā, saistoša lasāmviela ikvienam interesentam.

 

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites