Apraksts

Leader04264nam a2200853 i 4500
0011015132
003LB
00520181205153907.0
008181205s2018 lv a 001 0dlav
020 a: 9789934822537q: iesiets
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000905301
040 a: LV-RiVBb: lave: rdad: LV-RiLUBd: LV-RiLUAd: LV-RiAUBd: LB
0411 a: lavb: engb: freb: gerb: rush: lav
080 a: 35
24500a: 1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos / notikumos / atmiņās.n: I [1.]p: 1920-1922c: grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs, Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva [un vēl 4 veidotāji] ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis.
2461 i: Nosaukums iespiedziņāsa: 1920.-1925. gads Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņāsn: 1. sējumsp: 1920.-1922. gads
264 1a: [Rīga]b: Valsts kancelejac: [2018]
264 4c: ©2018
300 a: 817, [1] lpp.b: faksimili, ilustrācijas, portretic: 27 cm
336 a: tekstsb: txt
336 a: attēlsb: sti
337 a: tiešuztveres videb: n
338 a: sējumsb: nc
500 a: Grāmatas veidotāji arī: Līga Peinberga, Irina Zeibārte, Dr.hist. Gints Zelmenis, Dzintars Gilba
504 a: Bibliogrāfija: 800.-803. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 804.-811. lpp.
520 a: Grāmatas mērķis ir sniegt ieskatu Latvijas valsts izveides pirmajos gados. Pirmo reizi apkopotā veidā publicēti valdības sēžu protokoli, tostarp slepenie protokoli, kas papildināti ar komentāriem un lasāmi kontekstā ar valsts sākumposma gaisotni raksturojošām preses ziņām, notikumu tiešo dalībnieku dienasgrāmatu un atmiņu fragmentiem, dokumentiem un fotogrāfijām. Grāmata sniedz ziņas, kas bija tie cilvēki, kuri valdībā un citos amatos turpināja nostiprināt Latvijas valsti, cik daudzveidīgi bija valdības izskatāmie jautājumi, kā sabiedrības acīs bija vērtējama jaunveidotā ierēdniecība, kā tika noteiktas valsts robežas un panākta valsts starptautiskā atzīšana.
546 a: Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu, franču, vācu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas
590 a: Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā
61014a: Latvijab: Ministru kabinetsx: Vēsture
651 2a: Latvija9: lav
650 4a: Izpildvaraz: Latvijax: Vēsture
650 4a: Valstsvīriz: Latvija
651 4a: Latvijax: Politika un pārvaldey: 1918-1940
651 4a: Latvijax: Vēsturey: Pirmās brīvvalsts periods, 1918-1940
655 4a: Protokoli
655 4a: Biogrāfijas
655 4a: Juridiskie dokumenti
655 4a: Attēli
7001 a: Ciganovs, Jurisd: 1970-4: come: Sastādītājs
7001 a: Krūmiņa, Lindad: 1979-4: come: Sastādītājs
7001 a: Miklāva, Ingrīdad: 1953-4: come: Sastādītājs
7001 a: Peinberga, Līga4: come: Sastādītājs
7001 a: Zeibārte, Irīnad: 1959-4: come: Sastādītājs
7001 a: Zelmenis, Gintsd: 1975-4: come: Sastādītājs
7001 a: Gilba, Dzintarsd: 1973-4: come: Sastādītājs
7001 a: Jēkabsons, Ēriksd: 1965-4: edte: Redaktors
7001 a: Antēna, Ilzed: 1960-4: edte: Redaktors
7001 a: Pence, Ditad: 1975-4: bkd4: cove: Grāmatas dizaina autorse: Apvākojuma autors
7001 a: Citskovskis, Jānis4: auie: Ievada u.tml. autors
7102 a: Valsts kanceleja (Latvija)4: pbl4: pbd
904 a: 2018b: 10c: Mf: 10-1

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmatā pirmo reizi apkopotā veidā publicēti Latvijas valdības sēžu protokoli, kas tapuši laikā no 1920. gada 14. jūnija, kad darbību sāka pirmais Satversmes sapulces apstiprinātais Ministru kabinets Kārļa Ulmaņa vadībā, līdz 1922. gada 18. jūlijam, kad notika Zigfrīda A. Meierovica vadītās valdības pēdējā sēde. Vairāk nekā 800 lappuses biezajā sējumā bez valdības sēžu protokoliem publicēti arī dažādi dokumenti, atmiņas, fotogrāfijas, valdības locekļu biogrāfijas, priekšmetu attēli, preses ziņas un citi materiāli, kas ilustrē valdības pieņemtos lēmumus un raksturo laikmetu un vēsturisko situāciju, kurā valdībai bija jāstrādā un jāpieņem lēmumi.

 

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites