Apraksts

Leader09288nam a2201141 i 4500
0011015117
003LB
00520181107164838.0
008181107s2018 lv a 001 0 lav
020 a: 9789934183607q: iesiets
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000907249
040 a: LV-RiVBb: lave: rdad: LV-RiLUBd: LV-RiLUAd: LV-RiLKKd: LB
0410 a: lavb: eng
080 a: 316.774
1001 a: Zelče, Vitad: 1965-4: edte: Redaktors
24510a: Latvijas mediju vides daudzveidībab: kolektīvā monogrāfijac: zinātniskā redaktore Vita Zelče ; recenzenti: Ph.D. Andrejs Plakans, Dr.oec. Aija van der Steina, Dr.sc.comm. Klinta Ločmele ; literārā redaktore Baiba Mūrniece-Buļeva ; dizains: Laura Veļa.
264 1a: Rīgab: LU Akadēmiskais apgādsc: [2018]
264 3a: [Jelgava]b: Jelgavas tipogrāfija
264 4c: ©2018
300 a: 550, [1] lpp.b: diagrammas, ilustrācijas, tabulasc: 22 cm
336 a: tekstsb: txt
336 a: attēlsb: sti
337 a: tiešuztveres videb: n
338 a: sējumsb: nc
504 a: Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 541.-[551.] lpp.
5050 a: Ievads. Mediju daudzveidība: politika, pētījumi un problēmas / Vita Zelče. 1. MEDIJU ĀRĒJĀ DAUDZVEIDĪBA: STRUKTURĀLAIS KONTEKSTS. 1. nodaļa. Mediju daudzveidības strukturālais konteksts / Vita Zelče. 2. nodaļa. Žurnālistikas/mediju daudzveidības ētika digitālās kultūras laikmetā / Skaidrīte Lasmane. 2. MEDIJU IEKŠĒJĀ DAUDZVEIDĪBA: ORGANIZĀCIJA, RADĪŠANA/RAŽOŠANA, PRODUKCIJA. 1. nodaļa. Mediju īpašnieki un darbinieki. Mediju īpašnieki Latvijā: situācijas pārskats, analīze un iespējamie riski / Rolands Tjarve. Latvijas žurnālisti un mediju darbinieki / Ilze Šulmane, Laura Uzule. Latvijas mediju vides raksturojums: ieskats nacionālo un reģionālo mediju darbinieku viedoklī / Ilze Šulmane, Laura Uzule. 2. nodaļa. Latvijas mediju formātu daudzveidība. Sabiedriskie mediji / Rolands Tjarve. Reģionālie mediji / Laura Uzule. Nacionālie komerciālie mediji / Kārlis Dagilis. Mediju saturs latgaliski / Sanita Burķīte. 3. nodaļa. Mediju žanru daudzveidība. Politiskie mediji / Ojārs Skudra. Ekonomikas mediji / Raivis Vilūns. Specializētie un nespecializētie kultūras nozaru mediji / Skaidrīte Lasmane, Zane Radzobe. Mediji bērniem / Marita Zitmane. Mediji sievietēm / Marita Zitmane. Mediji vīriešiem / Didzis Bērziņš. Kristīgie mediji / Vita Dreijere. Veselības mediji / Elīna Gulbe. Misticisma, okultisma un dziedniecības mediji / Sanita Burķīte. Mājturības mediji / Elīna Gulbe. Tabloīdmediji / Raivis Vilūns. Kino mediji / Viktors Freibergs. Zinātnes mediji / Laura Ardava-Āboliņa. Sporta mediji / Vita Zelče. Kriminālie mediji / Vita Zelče. Seksuāli atklāta satura mediji / Marita Zitmane.
5058 a: 4. nodaļa. Latvijas mediju ziņu ģeogrāfija / Raivis Vilūns. 5. nodaļa. Informācijas avoti mediju 2017. gada populārākajos vēstījumos / Laura Ardava-Āboliņa. 6. nodaļa. Reprezentāciju daudzveidība: piemēri. Mediju politiskā daudzveidība un žurnālistu prakses / Ojārs Skudra. Kultūras diskursu daudzveidība Latvijas medijos / Skaidrīte Lasmane, Zane Radzobe. Marginalizēto sociālo grupu reprezentācija medijos / Didzis Bērziņš. Dzimte Latvijas medijos / Marita Zitmane. Diasporas reprezentācija sabiedriskajos medijos / Vita Zelče, Laura Ardava-Āboliņa. 3. ĀRĒJĀ DAUDZVEIDĪBA: EKSPOZĪCIJA. Latvijas mediju patēriņa daudzveidība un ekspozīcija / Vita Zelče. Nobeigums: Bažas un izaicinājumi / Vita Zelče.
520 a: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Kultūras ministriju izdevusi apjomīgu kolektīvo monogrāfiju "Latvijas mediju vides daudzveidība". Tā piedāvā Latvijas plašsaziņas līdzekļu pašreizējās situācijas kopainu, akcentējot tās stiprās un vājās puses. Monogrāfijas autori ir LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki un Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēki. Pētījumā "Latvijas mediju vides daudzveidība", kas īstenots 2017. gada otrajā pusē un 2018. gada sākumā, iztirzāta Latvijas plašsaziņas līdzekļu ārējā un iekšējā daudzveidība un tās konteksti. Tā pamatā ir mediju pētnieces Helles Sjovāgas (Helle Sjøvaag) izstrādātā masu mediju daudzveidības koncepcija, kas piedāvā tās indikatorus vērtēt piecos kontekstos: strukturālajā, organizatoriskajā, radīšanas/ražošanas, produkcijas un recepcijas kontekstā jeb mediju ekspozīcijā.
546 a: Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
650 4a: Plašsaziņas līdzekļiz: Latvija
650 4a: Žurnālistikaz: Latvija
650 4a: Plašsaziņas līdzekļix: Politiskie aspektiz: Latvija
650 4a: Digitālie medijiz: Latvija
655 4a: Krājumi
655 4a: Statistika
7001 a: Plakans, Andrejsd: 1940-4: csle: Konsultants
7001 a: Steina, Aija van derd: 1974-4: csle: Konsultants
7001 a: Ločmele, Klintad: 1985-4: csle: Konsultants
7001 a: Mūrniece-Buļeva, Baibad: 1962-4: edte: Redaktors
7001 a: Veļa, Laurad: 1983-4: bkde: Grāmatas dizaina autors
70012a: Zelče, Vitad: 1965-4: auie: Ievada u.tml. autorst: Mediju daudzveidība: politika, pētījumi un problēmas
70012a: Zelče, Vitad: 1965-4: aute: Autorst: Mediju daudzveidības strukturālais konteksts
70012a: Lasmane, Skaidrīted: 1939-4: aute: Autorst: Žurnālistikas/mediju daudzveidības ētika digitālās kultūras laikmetā
70012a: Tjarve, Rolandsd: 1966-4: aute: Autorst: Mediju īpašnieki Latvijā: situācijas pārskats, analīze un iespējamie riski
70012a: Šulmane, Ilze4: aute: Autorst: Latvijas žurnālisti un mediju darbinieki
70012a: Uzule, Laurad: 1985-4: aute: Autorst: Latvijas žurnālisti un mediju darbinieki
70012a: Šulmane, Ilze4: aute: Autorst: Latvijas mediju vides raksturojums: ieskats nacionālo un reģionālo mediju darbinieku viedoklī
70012a: Uzule, Laurad: 1985-4: aute: Autorst: Latvijas mediju vides raksturojums: ieskats nacionālo un reģionālo mediju darbinieku viedoklī
70012a: Tjarve, Rolandsd: 1966-4: aute: Autorst: Sabiedriskie mediji
70012a: Uzule, Laurad: 1985-4: aute: Autorst: Reģionālie mediji
70012a: Dagilis, Kārlisd: 1983-4: aute: Autorst: Nacionālie komerciālie mediji
70012a: Burķīte, Sanitad: 1985-4: aute: Autorst: Mediju saturs latgaliski
70012a: Skudra, Ojārsd: 1949-4: aute: Autorst: Politiskie mediji
70012a: Vilūns, Raivis4: aute: Autorst: Ekonomikas mediji
70012a: Lasmane, Skaidrīted: 1939-4: aute: Autorst: Specializētie un nespecializētie kultūras nozaru mediji
70012a: Radzobe, Zaned: 1984-4: aute: Autorst: Specializētie un nespecializētie kultūras nozaru mediji
70012a: Zitmane, Maritad: 1979-4: aute: Autorst: Mediji bērniem
70012a: Zitmane, Maritad: 1979-4: aute: Autorst: Mediji sievietēm
70012a: Bērziņš, Didzisd: 1983-4: aute: Autorst: Mediji vīriešiem
70012a: Dreijere, Vita4: aute: Autorst: Kristīgie mediji
70012a: Gulbe, Elīnac: (žurnāliste)4: aute: Autorst: Veselības mediji
70012a: Burķīte, Sanitad: 1985-4: aute: Autorst: Misticisma, okultisma un dziedniecības mediji
70012a: Gulbe, Elīnac: (žurnāliste)4: aute: Autorst: Mājturības mediji
70012a: Vilūns, Raivis4: aute: Autorst: Tabloīdmediji
70012a: Freibergs, Viktorsd: 1955-4: aute: Autorst: Kino mediji.
70012a: Ardava-Āboliņa, Laurad: 1986-4: aute: Autorst: Zinātnes mediji
70012a: Zelče, Vitad: 1965-4: aute: Autorst: Sporta mediji
70012a: Zelče, Vitad: 1965-4: aute: Autorst: Kriminālie mediji
70012a: Zitmane, Maritad: 1979-4: aute: Autorst: Seksuāli atklāta satura mediji
70012a: Vilūns, Raivis4: aute: Autorst: Latvijas mediju ziņu ģeogrāfija
70012a: Ardava-Āboliņa, Laurad: 1986-4: aute: Autorst: Informācijas avoti mediju 2017. gada populārākajos vēstījumos
70012a: Skudra, Ojārsd: 1949-4: aute: Autorst: Mediju politiskā daudzveidība un žurnālistu prakses
70012a: Lasmane, Skaidrīted: 1939-4: aute: Autorst: Kultūras diskursu daudzveidība Latvijas medijos
70012a: Radzobe, Zaned: 1984-4: aute: Autorst: Kultūras diskursu daudzveidība Latvijas medijos
70012a: Bērziņš, Didzisd: 1983-4: aute: Autorst: Marginalizēto sociālo grupu reprezentācija medijos
70012a: Zitmane, Maritad: 1979-4: aute: Autorst: Dzimte Latvijas medijos
70012a: Zelče, Vitad: 1965-4: aute: Autorst: Diasporas reprezentācija sabiedriskajos medijos
70012a: Ardava-Āboliņa, Laurad: 1986-4: aute: Autorst: Diasporas reprezentācija sabiedriskajos medijos
70012a: Zelče, Vitad: 1965-4: aute: Autorst: Latvijas mediju patēriņa daudzveidība un ekspozīcija
70012a: Zelče, Vitad: 1965-4: afte: Pēcvārda u.tml. autorst: Bažas un izaicinājumi
7102 a: Latvijas Universitāteb: Akadēmiskais apgāds4: pbl
856424: N
904 a: 2018b: 10c: Mf: 10-2
996##a: BL

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 316 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Kultūras ministriju izdevusi apjomīgu kolektīvo monogrāfiju “Latvijas mediju vides daudzveidība”. Tā piedāvā Latvijas plašsaziņas līdzekļu pašreizējās situācijas kopainu, akcentējot tās stiprās un vājās puses. Monogrāfijas autori ir LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki un Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēki, izdevējs – LU Akadēmiskais apgāds.


Pētījumā “Latvijas mediju vides daudzveidība”, kas īstenots 2017. gada otrajā pusē un 2018. gada sākumā, iztirzāta Latvijas plašsaziņas līdzekļu ārējā un iekšējā daudzveidība un tās konteksti. Tā pamatā ir mediju pētnieces Helles Sjovāgas (Helle Sjøvaag) izstrādātā masu mediju daudzveidības koncepcija, kas piedāvā tās indikatorus vērtēt piecos kontekstos: strukturālajā, organizatoriskajā, radīšanas/ražošanas, produkcijas un recepcijas kontekstā jeb mediju ekspozīcijā.


„Daudzveidība ir viens no svarīgākajiem demokrātijas jēdzieniem. Gan viedokļu daudzveidība, gan daudzveidība mediju vidē ikvienam sabiedrības loceklim rada iespēju iegūt informāciju un pašam to salīdzināt, kritiski izvērtēt, veidojot savas zināšanas un priekšstatu par vērtībām, situāciju Latvijā un dzīvi kopumā. Tādēļ Latvijas Mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam īstenošanas plāna pirmais rīcības virziens ir vērsts tieši uz mediju daudzveidības uzturēšanu, tostarp īstenojot mediju atbalsta programmas sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanai.


Man ir gandarījums par sadarbību ar Latvijas Universitāti, jo šis apjomīgais akadēmiskais pētījums ir vēsturē paliekošs darbs. Novembrī, kad svinēsim Latvijas valsts simto jubileju, tiks atvērta arī Latvijas Nacionālā enciklopēdija. Šis pētījums ir sava veida enciklopēdija par mediju vidi Latvijā. Pētnieku sniegtais skatījums uz mediju nozari sniedz arī ideju pienesumu mediju politikas veidotājiem un mediju profesionāļiem, plānojot nākotni mūsdienu izaicinošā un mainīgā informatīvajā vidē,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.


Grāmatas “Latvijas mediju vides daudzveidība” pirmajā un trešajā daļā aplūkoti Latvijas mediju daudzveidības ārējie faktori – strukturālais konteksts, recepcijas/ekspozīcijas problemātika. Savukārt otrajā daļā, kuru veido vairākas nodaļas, iztirzāta Latvijas mediju iekšējā daudzveidība. Pirmā nodaļa veltīta plašsaziņas līdzekļu īpašnieku un darbinieku raksturojumam. Otrajā nodaļā apkopota informācija par galvenajiem mediju formātiem, trešajā aplūkota daļa no nozīmīgākajiem Latvijas mediju žanriem. Plašsaziņas līdzekļu mediju ziņu ģeogrāfija analizēta ceturtajā nodaļā. Piektajā nodaļā iztirzāti mediju vēstījumu informācijas avoti. Sestā nodaļā veltīta mediju reprezentācijas daudzveidībai, analizējot vairāku šobrīd Latvijas politiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē nozīmīgu tēmu reprezentāciju galvenajos plašsaziņas līdzekļos. Katrs kopmonogrāfijā iekļautais tematiskais raksts noslēdzas ar konkrētā mediju daudzveidības aspekta stipro un vājo pušu izvērtējumu un rekomendācijām.


Pētījums un grāmata “Latvijas mediju vides daudzveidība” ir Latvijas Universitātes un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas efektīvas sadarbības projekta rezultāts. Pētījumu īstenoja Dr. sc. comm. Laura Ardava-Āboliņa, Dr. sc. comm. Didzis Bērziņš, Dr. philol. Viktors Freibergs, Dr. phil. Skaidrīte Lasmane, Dr. art. Zane Radzobe, Dr. hist. Ojārs Skudra, Dr. sc. comm. Marita Zitmane, Mg. sc. soc. Sanita Burķīte, Mg. sc. soc. Kārlis Dagilis, Mg. sc. soc. Vita Dreijere, Mg. sc. soc. Elīna Gulbe, Mg. sc. soc. Ilze Šulmane, Mg. sc. soc. Rolands Tjarve, Mg. sc. soc. Laura Uzule, Mg. sc. soc. Raivis Vilūns. Projekta vadītāja un kolektīvās monogrāfijas zinātniskā redaktore – Dr. hist. Vita Zelče. Grāmatas “Latvijas mediju vides daudzveidības” dizainu veidojusi māksliniece Laura Veļa.


Pētījuma rezultāti izmantojami gan Latvijas mediju politikas turpmākās stratēģijas un prakses izstrādē, gan studiju procesā, gan iegūstot un/vai papildinot zināšanas par plašsaziņas līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites