Apraksts

Leader02537nam a2200565 a 4500
0011015014
003LB
00520170913151448.0
008170913s2017 lv a 100 0 lav d
020 a: 9789934508479q: iesiets
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000853151
040 a: LV-RiVBb: lavd: LV-RiLUAd: LV-RiJABd: LV-RiLUBd: LB
0411 a: lavb: eng
080 a: 347.129
24500a: Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvībab: valsts pārvalde, bizness, jurisprudence : rakstu krājumsc: autoru kolektīvs Ringolda Baloža vadībā ; [autori: Indra Aužele ... u.c. ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārda autore Anita Rodiņa ; ievada autori: Ringolds Balodis, Edvīns Danovskis ; Marina Selunska, grafiskais dizains ; Tiesību zinātņu pētniecības institūts, anotāciju tulkojumi angļu valodā]
260 a: Rīgab: Tiesu namu aģentūrac: 2017f: Jelgavas tipogrāfija
300 a: 415 lpp.b: ilustrācijac: 22 cm
500 a: "Grāmatas pamatā konference "Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā"--Ievada 10. lpp.
504 a: Bibliogrāfija: [355.]-379. lpp. un zemsvītras piezīmēs
546 a: Teksts latviešu valodā, anotācijas angļu valodā
650 4a: Juridiskā skaidrībaz: Latvija
650 4a: Juridiskā skaidrībaz: Eiropas Savienības valstis
650 4a: Valsts pārvalde
650 4a: Uzņēmējdarbība
650 4a: Tiesību zinātne
7001 a: Balodis, Ringoldsd: 1966-4: edt4: ccp4: auie: Redaktorse: Ieceres/koncepcijas/idejas autorse: Ievada u.tml. autors
7001 a: Aužele, Indrad: 1984-4: aute: Autors
7001 a: Terihova, Signed: 1965-4: edte: Redaktors
7001 a: Rodiņa, Anitad: 1974-4: auie: Ievada u.tml. autors
7001 a: Danovskis, Edvīnsd: 1986-4: auie: Ievada u.tml. autors
7001 a: Selunska, Marina4: bkde: Grāmatas dizaina autors
7102 a: Tiesību zinātņu pētniecības institūts4: trl
7112 a: Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā, konferenced: (2016c: Rīga, Latvija)
996##a: BL

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 347 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites