Apraksts

Leader01177nam a2200325 a 4500
0011014522
003LB
00520151209160019.0
008151209s1920 lv 000 0 lav d
035 a: (LV-RiLUB) LNC04-000269127
040 a: LV-RiLUBd: LBb: lavc: KAB
0411 a: lavh: grc
080 a: 141
1000 a: Platonsd: 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē.4: aute: Autors
24510a: Sokrates aizstahweschanàs runab: Kritons ; Faidonsc: Platons ; no greeķu walodas tulkojis Fr. Garais.
2463 a: Sokrates aizstāvēšanās runa
24630a: Kritons
24630a: Faidons
260 a: Rīgab: A. Gulbja apgahdibâc: [1920].
300 a: 175 lpp.
500 a: Vecajā ortogrāfijā.
500 a: Eewadâ: Greeķu filosofijas sahkumi lihds Platona laikam.
650 4a: Filozofija, antīkāx: Vēsture
695##a: Vēsturiskais fonds
908 a: Platons.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites