Apraksts

Leader01644nam a2200469 a 4500
0011014237
003LB
00520150923142412.0
008150922s2015 lv d b 000 0 lav d
020 a: 9789984459356q: brošēts
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000755051
040 a: LV-RiVBb: lavd: LB
0410 a: lavb: eng
080 a: 94x: "1940/1991"
1001 a: Bleiere, Dainad: 1949-4: aute: Autors
24510a: Eiropa ārpus Eiropas--b: dzīve Latvijas PSRc: Daina Bleiere ; [literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains Baiba Lazdiņa]
250 a: 2., pārstrādātais izdevums.
260 a: Rīgab: LU Akadēmiskais apgādsc: 2015.
300 a: 162 lpp.b: tab.c: 20 cm.
4901 a: Latvijas vēstures mazā bibliotēka
504 a: Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
546 a: Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
650 4a: Totalitārisms
650 4a: Sociālismsz: Latvijax: Vēsture
651 4a: Latvijax: Politika un pārvaldey: 1940-1991
651 4a: Latvijax: Vēsturey: Padomju režīma periods, 1940-1991
7001 a: Bērziņa, Gitad: 1974-4: rede: Tehniskais redaktors
7001 a: Lazdiņa, Baibad: 1964-4: cove: Apvākojuma autors
830 0a: Latvijas vēstures mazā bibliotēka.
856##u: http://demoshistoria.lv/images/stories/serija/bleiere_dzive_LPSR.pdf
990##a: 94

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Latvija pusgadsimtu ir bijusi atšķelta no ārpasaules. Dzīve padomju Latvijā kardināli atšķīrās  gan no tās, kas bija līdz 1940. gadam, gan no tās, kas veidojās pārējā Eiropā aiz dzelzs priekškara. Padomju režīms mēģināja uzspiest savus uzskatus un vērtības, kas ietekmēja gan to, kā cilvēki varēja izpaust savus talantus un politiskos uzskatus, gan to, kā viņi redzēja savu vietu pasaulē, gan viņu vērtību sistēmu. Šie mēģinājumi bieži bija nesekmīgi, tomēr padomju režīms ietekmēja cilvēkus ne tikai ar oficiālajām ideoloģiskām nostādnēm un vērtībām, bet arī ar neoficiālo un atklāti neatzīto praksi – blata un privilēģiju sistēmu, kas balstījās uz kompartijas izveidoto hierarhiju, ar kompromisiem starp ideoloģiskajiem postulātiem un reālās dzīves vajadzībām.

Grāmatā aplūkots, kā dzīvi padomju Latvijā ietekmēja ideoloģija, vara un ekonomiskā kārtība, kādas bija brīvības taustāmās un materiāli netveramās robežas. Sniegts ieskats teorētiskajā kontekstā, kas ir aktuāls padomju režīma pētniecībā, diskusijās par totalitārisma, revizionisma un postrevizionisma pieejām.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites