Apraksts

Leader03402nam a2200757 ar4500
0011014087
003LB
00520141006151339.0
008141003c20099999lv ar 0 b0lav d
020 a: 9789984790824 (2009)
020 a: 9789984790954 (2010)
020 a: 9789984840222 (2011)
020 a: 9789934508103 (2012)
020 a: 9789934508172 (2013)
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000520562
040 a: LV-RiVBd: LB
080 a: 347.991x: (474.3)x: (05)
08008a: 347.991x: (474.3)x: (058)
08002a: 347.991x: (474.3)x: (094.9)x: (058)
24500a: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumic: [krājumu sagatavoja: V. Krūmiņa ... [u.c.] ; redaktore S. Terihova] ; Latvijas Republikas Augstākā tiesa.
260 a: Rīgab: Tiesu Namu aģentūrac: 2010-f: Poligrāfists
300 a: sēj.c: 23 cm.
310 a: Ikgadējs
3620 a: 2009-
550 a: Izdevējs sēj. 2011: Latvijas Vēstnesis.
580 a: Turpina izdevumus: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi; Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvā departamenta spriedumi un lēmumi; Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi.
504 a: Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
583 u: https://digi.lndb.lv/OrderLines/CreateFromExternal?type=&title=Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi&author=&publish_place=Rīga&publish_year=2010-&publisher=Tiesu Namu aģentūra&isbn=9789984790824 (2009&aleph_number=LNC04-000520562a: Digitalizēt pēc pieprasījuma5: LNB
61014a: Latvija.b: Augstākā tiesa.b: Senātsv: Periodiskie izdevumi.
650 4a: Pēdējās tiesas instancesz: Latvijav: Periodiskie izdevumi
650 4a: Tiesu pārskati, likumkrājumi utt.z: Latvijav: Periodiskie izdevumi
651 2a: Latvija9: lav
7001 a: Krūmiņa, Veronikad: 1964-4: come: Sastādītājs
7001 a: Terihova, Signe4: edte: Redaktors
7101 a: Latvija.b: Augstākā tiesa4: com
7102 a: Latvijas Vēstnesis.4: pbl
78010t: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumiw: 227099
78010t: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvā departamenta spriedumi un lēmumiw: 102994
78010t: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumiw: 227101
856##u: http://www.tna.lv/images/books_pdf/Senata%20nolemumi%20par%202013_sakums.pdf

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Juridiskā pārvalde 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


VAS „Tiesu namu aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu piedāvā astoņpadsmito Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta departamentu nolēmumu apkopojumu. Vienlaikus šo izdevumu, iespējams, var uzskatīt par pēdējo Augstākās tiesas Senāta departamenta prakses un judikatūras atziņu apkopojumu, jo no 2014.gada 1.janvāra stājās spēkā grozījumi likumā „Par tiesu varu”, ar kuriem vārds „Senāts” Latvijas tiesu sistēmā tika dzēsts.

Krājumā veidošanā piedalījušies paši senatori un citi Augstākās tiesas juristi. Tajā apkopoti 119 paši nozīmīgākie 2013.gadā pieņemtie nolēmumi jeb aptuveni 4% no kopējā Senātā izskatīto lietu skaita. To vidū ir vairāki nolēmumi, kas maina iepriekšējo Senāta judikatūru, blakus lēmumi, kā arī senatoru atsevišķās domas.

Grāmatu veido 3 daļas – katram Senāta departamentam sava – ar atšķirīgu lappušu numerāciju. Katras lappuses numuram pievienots burts, kas norāda attiecīgo Senāta departamentu: A – Senāta Adminis¬tratīvo lietu departaments, C – Senāta Civillietu departaments, K – Senāta Krimināllietu departaments.

Katrai grāmatas nolēmumu daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī anotācija (latviešu un angļu valodā). Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti, tiem ir sagatavotas judikatūras tēzes. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji, kas palīdzēs atrast gan interesējošo nolēmumu, gan konkrētu judikatūras atziņu.

Krājumā publicētie Senāta nolēmumi nav uzskatāmi par precīziem spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Šī iemesla dēļ krājumā publicētie nolēmumi var atšķirties arī no Augstākās tiesas judikatūras datubāzē pieejamā satura.

2014.gada 21.februārī Augstākās tiesas plēnums pieņēma aicinājumu Saeimai atjaunot un saglabāt vēsturisko Senāta nosaukumu Latvijas Republikas augstākajai tiesu instancei. Šobrīd likums „Par tiesu varu” ir „atvērts”. Tomēr esošajā Saeimas priekšvēlēšanu gaisotnē prognozēt iesniegto priekšlikumu likuma grozījumiem izskatīšanas gaitu nav iespējams. Tāpēc nākamie Augstākās tiesas nolēmumu apkopojumu, ja tādi tiks izdoti, vismaz kādu laiku jau būs ar citu nosaukumu un noformējumu.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites