Apraksts

Leader02133nam a2200529 a 4500
0011014033
003LB
00520140801141448.0
008140704s2014 lv bd b 000 0 lav d
020 a: 9789984458175
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000706902
040 a: LV-RiVBd: LB
0410 a: lavb: eng
080 a: 316
24500a: Ad locum : vieta, identitāte un rīcībspējab: [rakstu krājums]c: zinātniskā redaktore: Aija Zobena
260 a: Rīgab: LU Akadēmiskais apgādsc: 2014e: Rēzeknef: Latgales druka
300 a: 311 lpp.b: kartes, sh., tab.
500 a: Grāmata izdota ar valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte"atbalstu.
504 a: Bibliogrāfija rakstu beigās
546 a: Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā
583 a: Digitalizēt pēc pieprasījuma
650 4a: Ilgtspējīga attīstībax: Sociālie aspektiz: Latvija
650 4a: Reģionālismsx: Sociālie aspektiz: Latvija
650 4a: Vieta (filozofija)x: Sociālie aspektiz: Latvija
650 4a: Rīcībspēja un rīcībnespējaz: Latvija
651 4a: Latvijax: Sociālais stāvoklis
651 2a: Latvija9: lav
7001 a: Zobena, Aijad: 1957-4: edte: Redaktors
990##a: 316

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Valsts pētījumu programmas „Nacionāla identitāte” projekts „Nacionālā identitāte un rīcībspēja” 2010. gadā apvienoja pētniekus no Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes un Vidzemes Augstskolas. Šī monogrāfija iezīmē problēmas un to izpētes lauku, meklējot teorētiskos skaidrojumus un praktiskos risinājumus dažādu sociālo aģentu rīcībspējas stratēģijām vietu un kopienu dzīvotspējai.

Domājot par ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā ir sociālās, ekonomiskās un ekoloģiskās sistēmas līdzsvara ideja, sociālo zinātņu pārstāvju un reģionālās un lauku attīstības praktiķu uzmanība arvien biežāk pievērsta attīstības procesu teritorializācijai. No šauras nozaru perspektīvas mēģinot šķetināt kompleksās reģionālās un lauku attīstības problēmas, cerēto risinājumu vietā bieži vien nonākam pie vēl lielākiem samezglojumiem, neracionālas attīstības resursu šķērdēšanas un neizmantotām iespējām.

Kas ir pamatā vietu dzīvotspējai – spējai adaptēties, transformēties, pārvarēt krīzes? Vietas un kopiena, kas to apdzīvo, ir cieši saistītas. Jautājums par vietu un kopienu dzīvotspēju ir vienlīdz svarīgs gan dažāda līmeņa stratēģiskās attīstības dokumentu autoriem, iezīmējot sasniedzamos mērķus, gan katram indivīdam, kas pieņem lēmumus par to, kā veidot savu dzīvi nākotnē.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites