Apraksts

Dahs, Aleksandrs.  ES fondu ietekmes uz Latvijas makroekonomiskiem rādītājiem ekonometriskā modelēšana: Econometric Modelling of the EU Funds Impact on the Macroeconomic Indicators of Latvia : Bakalaura darbs / Aleksandrs Dahs; darba vad.: Dr. habil. oec., prof. Ludmila Bandeviča. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 69 lpp.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Uzziņu izdevumi Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites