Apraksts

Praude, Valērijs.  Mārketings : teorija un prakse / Valērijs Praude. - 3., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Burtene, 2011. - 2 sēj. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789984833033 (1). . - ISBN 9789984833040 (2).
        Tirgvedība - Mācību līdzekļi augstskolām.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 2 Izdota lasītājam uz mājām Izsniegts līdz 11.05.2014

Anotācija


Autors cenšas parādīt un pierādīt, kā, pamatojoties uz mārketinga koncepciju un tās realizēšanas instrumentiem, uzņēmumi var sasniegt izvirzītos mērķus un attīstīt savu biznesu. Lai atvieglotu grāmatas satura uztveri, tā ilustrēta ar zīmējumiem, dotas daudzas tabulas, kas papildina tekstu.

Grāmata palīdzēs nostiprināt zināšanas ekonomikā, būs labs palīglīdzeklis ne tikai mārketinga studēšanā, bet arī noderēs lēmumu pieņemšanā.

 

 


Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites