Apraksts

Zariņa, Vita.  Finanšu plānošana uzņēmumā / Vita Zariņa, Iveta Strēle. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 105 lpp. - (Praktiskie padomi; 4).
        ISBN 9789984826639.
        Uzņēmuma finanses. Budžets.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


«Katru dienu mēs kaut ko plānojam, izvirzot noteiktus vai aptuvenus plānus: plānus stundai, dienai, mēnesim…, plānus sarunai, darījumam, biznesam. Plānošana ir aktīvās dzīves neatņemama sastāvdaļa. Plānošanas atdevi var novērtēt, virzoties pa iepriekš noteiktu ceļu un sasniedzot iecerētos rezultātus… Finanšu plānošana ir uzņēmuma darbības un finansēšanas plānošanas galvenā sastāvdaļa. Tā palīdz formulēt veidus, kā sasniegt noteiktos mērķus, koncentrējot uzmanību uz galvenajiem elementiem investīciju, finanšu un saimnieciskās darbības politikā…» Šajā izdevumā žurnāla «Bilance» redaktore, «Biznesa augstskolas «Turība»» asociētā profesore Dr.oec. Vita Zariņa un SIA «Lietišķās informācijas dienests» finanšu direktore Iveta Strēle analizē finanšu plānošanas pamatprincipus uzņēmumos.

GRĀMATAS SATURA:
Ievads
Finanšu plānošana
- Plānošana
- Finanšu rādītāju prognozēšana
- Budžeta izstrādes veidi
Uzņēmuma budžeta plānošana
- Pakalpojumu (pārdošanas) budžets
- Ražošanas plāns
- Iepirkumu plāns
- Mārketinga budžets
- Pārējo izmaksu budžets
- Ieguldījumu plāns
Finanšu budžeti
- Peļņas vai zaudējumu plāns
- Naudas plūsmas prognoze (NPP)
- Plānotā bilance
- Nulles punkta analīze
Budžeta kontrole
- Budžeta kontroles periodiskums un atbildīgās personas
Galvenie uzņēmuma darbības koeficienti
- Rentabilitātes rādītāji
- Likviditātes rādītāji
- Efektivitātes rādītāji
- Maksātspējas rādītāji
Budžeta sagatavošanas praktiskais piemērs
Avoti un palīgliteratūra

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites