Apraksts

Dombrovska, Ludmila Rita.  Cilvēkresursu kapitāla vadība : Teorija un prakse / Ludmila Rita Dombrovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 212 lpp. - (Bizness un karjera).
        ISBN 9789984408873.
        Personāla vadība. Personāls. Vadīšana.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Pirmā oriģinālgrāmata sērijā “Bizness un karjera”. Grāmatas autore Ludmila Rita Dombrovska ir ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā, veidojusi un vadījusi personāla vadības struktūrvienības dažādās valsts pārvaldes iestādēs, darbojusies Valsts civildienesta organizētajā Konsultatīvajā padomē un Latvijas Personāla vadības asociācijā, kā arī vadījusi seminārus Latvijas Biznesa skolā un Banku augstskolā.
Grāmatas autore iepazīstina lasītājus ar cilvēkresursu kapitāla vadības teoriju, kā arī piedāvā praktiskus dažādu situāciju risinājuma piemērus. Jūs uzzināsiet:
♦ kādi ir cilvēkresursu vadības mērķi, funkcijas un loma,
♦ kā plānot un novērtēt cilvēkresursu kapitālu (kā meklēt personālu, vadīt atlases intervijas un izstrādāt atlasi reglamentējošos normatīvos aktus),
♦ kā organizēt personāla mācības un darbu,
♦ kāda ir citu valstu pieredze personāla mācību nodrošināšanā,
♦ kā motivēt darbiniekus un noteikt atalgojumu.
L. R. Dombrovskas oriģinālgrāmata “Cilvēkresursu kapitāla vadība” noderēs gan lielu, gan mazu uzņēmumu vadītājiem, personāla dienesta darbiniekiem, kā arī personāla vadības studentiem.

“Cilvēkresursi ir visgrūtāk vadāmie uzņēmuma resursi. To vadīšanai nepieciešama padziļināta izpratne par cilvēkresursu vadības instrumentiem, saistītiem ar uzņēmuma mērķiem un vīzijām.

Vadītāja uzdevums ir atklāt darbiniekos viņu slēptos talantus, uzticēt katram darbiniekam viņa spējām un interesēm atbilstošus pienākumus, kā arī radīt tādus darba apstākļus, lai šīs spējas tiktu izmantotas visefektīvākajā veidā, tādējādi sniedzot morālu un materiālu gandarījumu gan vadītājam, gan pašam darbiniekam. Uzņēmuma labklājību var nodrošināt tikai tādi darbinieki, kuriem ir radīti fiziski un garīgi apstākļi radošā potenciāla pilnīgai izmantošanai. Darba devējiem ir jāsaprot, ka investīcijas darbiniekos ir stratēģiskas, nevis operatīvas izmaksas.

Kā vēstī starptautisko pētījumu rezultāti, lielākā daļa aptaujāto ārzemju uzņēmēju atzīst, ka cilvēkresursu kapitāla efektīva vadība ir galvenais uzņēmuma konkurētspējas nodrošinātājs. Diemžēl daudziem Latvijas Uzņēmumu vadītājiem vēl joprojām ir vāja izpratne par cilvēkresursu kapitāla vadības procesiem un to nozīmi. Latvijā cilvēkresursi vēl aizvien tiek uzskatīti par apgrūtinošu izmaksu cēloni, un vadītāji bieži vien nemaz neapzinās, cik lielā mērā atmaksājas ieguldījumi cilvēkresursu kapitālā.

Šīs grāmatas mērķis ir radīt vadītājos izpratni par cilvēkresursu kapitāla vadīšanas instrumentiem un piedāvāt vadītājiem un personāla dienesta darbiniekiem dažu praktisku jautājumu iespējamos risinājuma piemērus.”

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites