Apraksts

Praude, Valērijs.  Finanšu instrumenti : Ieguldījumi, darījumi, analīze / Valērijs Praude. - Rīga : Burtene, 2009. - 446 lpp.
        1.sēj.
        ISBN 9789984833002.
        Finanšu instrumenti. Finanšu tirgus. Obligācijas. Derivatīvi.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Izdota lasītājam uz mājām
1 Plauktā Var pasūtīt
Grāmatvedības pārvalde 04 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Pirmajā sējumā dots visaptverošs skaidrojums par finanšu instrumentiem un to tirgiem. Aplūkoti arī mūsdienu tirgus attīstības faktori un to valsts regulēšanas sistēma. Apskatīti finanšu instrumentu veidi un kategorijas. Autors raksturo akciju, obligāciju, ķīlu zīmju, valsts finanšu instrumentu, naudas tirgus instrumentu, atvasināto fianšu instrumentu būtību, klasifikāciju, to emisijas un apgrozības principus. Grāmata bagātīgi ilustrēta un papildināta ar piemēriem. Tās mērķauditorija ir gan attiecīgo specialitāšu studenti, doktoranti un pasniedzēji, gan arī finanšu jomā strādājoši speciālisti un ikviens esošais un potenciālais ieguldītājs, kas vēlas droši un izdevīgi ieguldīt naudas līdzekļus.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites