Apraksts

Forands, Ilgvars.  Biznesa vadības tehnoloģijas / Ilgvars Forands. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2008. - 307 lpp.
        ISBN 9984955877.
        Vadīšana. Menedžments. Organizācija.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmata domāta studējošiem, kurus interesē vadības teorija, kā arī dažāda līmeņa praktizējošiem vadītājiem.

Saturs:
  1. 1. Organizācija: uzbūve, dzīves cikls. Misija. Kultūra. Lēmumu pieņemšana. Personāls. Indivīds un grupa. Komercdarbības veids.
  2. 2. Vadības funkcijas un uzdevumi. Darbinieki: vadības efektivitātes nosacījumi. Funkcionālās vadības modelis. Vadītāja vara. Līderība. Motivēšana. Darba ražīgums. Atalgojums. Darbinieku rīcība. Stress.
  3. 3.Ražošanas menedžments: mūsdienu menedžmenta iezīmes. Ražošanas vadība. Produkts. Cena. Vērtība. Ražošanas process.
  4. Konkurence: konkurences nosacījumi. Konkurētspēju novērtējums. Nozares attīstības specifika. Konkurences stratēģija un taktika. Konkurētspēju izvērtēšanas metodes. Produkta aizsardzība.
  5. Stratēģija: stratēģijas izvēles pamatnosacījumi. Stratēģijas analīze. SWOT analīze. PEST analīze. SNV analīze. Stratēģijas plānošana, metodes. Mārketinga plāns. Stratēģijas vadība. Investīciju stratēģija. Stratēģijas vadības kontrole.
  6. Efektivitāte un kvalitāte: efektivitātes jēdziens. Kvalitāte. Kvalitātes balvas. Kvalitātes pašnovērtējums. Kvalitātes sistēma.
  7. Pārmaiņas: pārmaiņu būtība. Pārmaiņu nosacījumi. Darbības atjaunošana. Nozīmīgas pārmaiņas.
  8. Projekta vadīšana: projekta būtība. Projekta vadītājs. Komanda. Projekta vide. Projekta izmaksu plānošana. Plānošanas varianti. Projekta vadības un uzraudzības plānošana. Biznesa plāns. Projekta strukturizācija. Riska vadība. Projekta noslēgums.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites