Apraksts

 Administratīvais process tiesā / autoru kolektīvs J. Briedes vispārīgā zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2008. - 776 lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 689.-774. lpp. - Alf. rādītājs: 660.-688. lpp.
        . - ISBN 9984731988(atcelts).
        Administratīvais process - Latvija. Apelācijas process - Latvija.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Juridiskā pārvalde 1 Plauktā

Anotācija


Grāmatā ir veiksmīgi apvienotas administratīvā tiesas procesa teorijas atziņas un tiesu prakse, kas jau ir nostiprinājusies APL četros darbības gados. Grāmatas uzdevums ir veicināt vienotu izpratni par administratīvo procesu tiesā. Grāmata noderēs par labu izziņas un izpētes avotu juridisko augstskolu studentiem, tiesnešiem, advokātiem, juristiem praktiķiem un tiesībzinātniekiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, kā arī ikvienam citam interesentam.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites